Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:70892156 AND...'

Nalezené smlouvy 30 výsledků

Celková cena nalezených smluv 16 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  3880324 27. 11. 2017 27. 11. 2017 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 1 073 590 Kč
17/SML3833/Sod/INV Smlouva o dílo a příkazní smlouva na projekt, inženýrskou činnost a autorský dozor "SLŠ a SOŠ, Šluknov - reko budovy na ubytovnu"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  4271080 21. 12. 2017 4. 1. 2018 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 1 809 590 Kč
Smlouva o dílo a příkazní smlouva na projekt, autorský dozor a inženýrskou činnost "SZŠ a OA, Rumburk-reko DM včetně umístění PPP..."  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  11277544 30. 12. 2019 6. 1. 2020 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 3 914 490 Kč
Smlouva o dílo a příkazní smlouva na provedení projektových prací, inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci „Oblastní muzeum v Děčíně – Varnsdorf – stavební úpravy muzea“  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  10833224 22. 11. 2019 22. 11. 2019 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 296 450 Kč
Smlouva o dílo na vypracování projektové studie pro vypracování projektové dokumentace a realizaci akce „VOŠ,SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf - středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy“  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  10832352 20. 11. 2019 22. 11. 2019 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 332 750 Kč
Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „DOZP Brtníky - celková REKO obj. č.p.122“  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  16342095 20. 4. 2021 22. 4. 2021 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 105 270 Kč
Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na provedení projektových prací, inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci „Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. - přístavba  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  4149592 18. 12. 2017 19. 12. 2017 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 194 810 Kč
17/SML3898/Sod/INV Smlouva o dílo a příkazní smlouva na projekt a autorský dozor "VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cest. ruchu Varnsdorf"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  992489 10. 1. 2017 10. 1. 2017 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 438 660 Kč
17/SML0008-SoD/INV/182/PD, IČ + AD DPS Šluknov-Kr.Lípa, DpS Šluknov-reko ubytov.pavilonu 5 - č.p.631  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  1389742 24. 2. 2017 6. 3. 2017 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 139 150 Kč
17/SML0469/SOD/INV - DOZP Brtníky – rekonstrukce objektu č.p.118, doplnění PD  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  6970887 11. 10. 2018 12. 10. 2018 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 96 800 Kč
Příkazní smlouva na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na akci "Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk - oprava fasády"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  14723513 1. 12. 2020 2. 12. 2020 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 118 580 Kč
Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Domov Brtníky – oprava dešťové kanalizace v areálu“  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  13265764 14. 7. 2020 15. 7. 2020 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 181 500 Kč
Příkazní smlouva na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby "Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/416 - celková oprava budovy (Růžová 3)"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  8037495 29. 1. 2019 29. 1. 2019 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 272 410 Kč
Smlouva o dílo,příkazní smlouva na prov.projekt.prací,inž.čin.,výk.aut.doz.na akci"Střední lesnická škola a SOŠ,Šluknov-reko budovy na ubytovnu pro zletilé žáky(ul.Karlova 564)"-kompletní sanace zdiva  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  13453704 20. 7. 2020 4. 8. 2020 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 261 360 Kč
Smlouva o dílo a příkazní smlouva na provedení projektových prací a výkon autorského dozoru na akci "Domov Brtníky - oprava dešťové kanalizace v areálu" - PD  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  10163042 18. 9. 2019 18. 9. 2019 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 289 190 Kč
Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „SŠZaZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda - celková rekonstrukce objektu auly“  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  16107271 29. 3. 2021 1. 4. 2021 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „DOZP Brtníky - celková REKO obj. č.p.122“ (D)  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  15338163 19. 1. 2021 28. 1. 2021 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 429 905 Kč
Smlouva o dílo a příkazní smlouva na provedení projektových prací, inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci „Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  5762011 4. 6. 2018 5. 6. 2018 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 201 215 Kč
Smlouva o dílo a příkazní smlouva na projekt, inženýrskou činnost a autorský dozor "Spec. ZŠ a PrŠ, Šluknov - vybudování vlastního zdroje vytápění"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  6606131 4. 9. 2018 6. 9. 2018 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 1 181 315 Kč
Smlouva o dílo a příkazní smlouva na projekt, inženýrskou činnost a autorský dozor "SŠZaZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda - celková rekonstrukce objektu auly"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  7361683 13. 11. 2018 19. 11. 2018 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na provedení projekt. prací, inž. činnosti a výkonu aut. dozoru na akci "Spec.ZŠ a Prakt.škola,Šluknov,Tyršova 710 - celková rekonstrukce budovy"  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  3247066 21. 9. 2017 25. 9. 2017 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 192 390 Kč
17/SML3170/PS/INV Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby "Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p. o." (D)  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  4926196 8. 3. 2018 12. 3. 2018 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 2 112 090 Kč
Smlouva o dílo a příkazní smlouva-projektové práce, inženýrská činnost a autorský dozor "Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710 - celková rekonstrukce budovy"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Realitní služby
  1952610 16. 5. 2017 17. 5. 2017 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 293 460 Kč
17/SML1319/SOD/INV - Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100)  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  8034987 29. 1. 2019 29. 1. 2019 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 521 260 Kč
Smlouva o dílo a příkazní smlouva na provedení projektových prací, inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci "SLŠ a SOŠ, Šluknov, p. o. - úprava dvora a parkovacích míst (T.G.Masaryka 580)  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  817473 5. 12. 2016 13. 12. 2016 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 118 010 Kč
16/SML4766/SoD/INV/163/PD, IČ + AD - DSP Šluknov - Krásná Lípa - DSP Šluknov - odstranění havarijního stavu opěrné zdi  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Realitní služby
  18505 8. 7. 2016 21. 7. 2016 Ústecký kraj Pro Projekt s.r.o. 419 300 Kč
16/SML0290//INV/008/PD - SZŠ a OA, Rumburk - Reko školní kuchyně a jídelny  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Realitní služby
  3654264 1. 11. 2017 3. 11. 2017 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 70 180 Kč
17/SML1319/01/SOD/INV - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na projektové práce "VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o.-výměna oken a dveří (Mariánská 1100)"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  1800374 26. 4. 2017 26. 4. 2017 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 193 600 Kč
17/SML1146/PS/INV - CSP Litoměřice - Domov Na Svobodě Čížkovice - oprava střechy  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  1293853 20. 2. 2017 21. 2. 2017 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 118 010 Kč
16/SML4766/SOD/INV/163/PD, IČ + AD - DPS Šluknov - Krásná Lípa - DPS Šluknov - odstranění havarijního stavu opěrné zdi  | Obor smlouvy: Realitní služby
  932465 30. 12. 2016 2. 1. 2017 Ústecký kraj ProProjekt s.r.o. 237 800 Kč
16/SML4922-SoD/INV/166/PD, IČ + AD - Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf - oprava střechy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy