Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:00020702 AND...'

našli jsme 30 výsledků na výraz icoPrijemce:00020702 AND icoPlatce:00020478

Celková cena nalezených smluv 397 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 1. 2018 26. 1. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky a nájemce lesa i držitele a uživatele honiteb. 6 900 630  Kč
9. 9. 2019 12. 9. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Ověření početnosti zvěře v oblasti postižené Africkým morem prasat a přilehlého okolí ve spolupráci se zemědělskými a mysliveckými subjekty a Krajskou veterinární správou 143 990  Kč
3. 11. 2017 3. 11. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Zajištění odběrů a analýz půdních vzorků a vzorků asimilačních orgánů na lokalitách vápněných v letech 2007 a 2015 a na kontrolních plochách, posouzení návrhů hnojení a vápnění lesních porostů na lokalitě Moldava 998 008  Kč
11. 1. 2018 18. 1. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů 18 810 660  Kč
27. 6. 2019 15. 7. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Předmětem smlouvy je provedení sběru 14 vzorků jedlých hub ve vybraných lokalitách v různých lesních oblastech ČR, stanovení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků a organických chlorovaných pesticidů a vyhodnocení výsledků. 241 032  Kč
26. 10. 2016 3. 10. 2016 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Vyhodnocení účinnosti leteckého vápnění (po 10 letech od aplikace), včetně přípravy projektů chemické meliorace. 1 684 320  Kč
11. 1. 2018 18. 1. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině 21 241 550  Kč
22. 3. 2018 23. 3. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem 14 380 850  Kč
11. 1. 2018 18. 1. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Navržení metodických postupů pro zavedení systému kontroly deklar. původu reprodukčního materiálu vybraných lesnicky významných druhů dřevin použitého pro umělou obnovu lesa pomocí analýz DNA v podmínkách ČR 18 694 500  Kč
31. 10. 2019 31. 10. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136 252 02 Jíloviště Dlouhodobé sledování malých lesních povodí 5 500 176  Kč
2. 1. 2018 4. 1. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství 66 820 435  Kč
30. 6. 2017 3. 7. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro praxi v letech 2017 – 2021 24 200 000  Kč
21. 12. 2018 10. 1. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa. 14 701 500  Kč
8. 8. 2016 18. 8. 2016 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Sumarizace a zpracování dostupných evidovaných údajů o výskytu lesních škodlivých činitelů v České republice 431 970  Kč
29. 1. 2018 30. 1. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Zajištění komplexního poradenského servisu v oblasti ochrany lesa: poradenství, školení, monitoring škodlivých faktorů a tvorba prognóz jejich výskytu, stanoviska pro dotace z PRV, vyhodnocování melioračních zásahů, testování biolog. účinnosti pesticidů. 59 175 050  Kč
24. 7. 2017 25. 7. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Vydávání standardizovaného stanoviska LOS pro účely poskytování dotací v rámci "Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020"v rámci operace 8.4.1:Obnova lesních porostů po kalamitách k žádostem o dotaci, podaným v rámci 5.kola příjmu žádostí o dotaci. 2 395 800  Kč
30. 5. 2017 6. 6. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Kontrola kvality leteckého vápnění lesů na lokalitách vápněných v letech 2017 a 2018 v Krušných horách na základě smluv č. 411-2017-16212, 412-2017-16212, 413-2017-16212. 2 143 999  Kč
11. 1. 2018 18. 1. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Návrh alternativní druhové skladby dřevin pro lesní ekosystémy se sníženou ekologickou stabilitou v důsledku fyziologického sucha 17 909 210  Kč
27. 6. 2018 28. 6. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Provést sběr hub a lesních plodů, proměřit: obsah PAU, OCP, těžkých kovů. Provést hodnocení ve vztahu k předchozím šetřením, zpracovat závěrečnou zprávu a uchovat data. 450 000  Kč
21. 12. 2018 11. 1. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR 23 640 980  Kč
26. 6. 2018 27. 6. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Zajištění provozu Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP FORESTS v letech 2018-2022 v systematické síti ploch a intenzivní monitoring lesních ekosystémů. 32 524 195  Kč
11. 1. 2018 18. 1. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu 8 992 720  Kč
22. 9. 2017 22. 9. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Lesní ochranná služba představuje komplexní odborný a poradenský servis v oblasti ochrany lesa pro vlastníky lesa a orgány státní správy lesů. 26 520 054  Kč
22. 1. 2019 24. 1. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice 13 099 460  Kč
31. 5. 2019 31. 5. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Kontrola kvality leteckého vápnění lesů na lokalitách vápněných v letech 2019a 2020 2 396 284  Kč
21. 10. 2019 21. 10. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Zpracování metodiky postupů a kritérií pro uznávání a zabezpečení zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin 409 767  Kč
19. 6. 2017 28. 6. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a) Provést sběr hub a lesních plodů b) Proměřit radioaktivitu, PAU, OCP, těžké kovy c) Provést hodnocení ve vztahu k předchozím šetřením d) Zpracovat závěrečnou zprávu a uchovat data 500 000  Kč
9. 6. 2017 19. 6. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Zajištění technických a organizačních podmínek lesnickohydrologických měření ve výzkumných povodích Červík a Malá Ráztoka v beskydech a povodí Pekelského potoka na Českomoravské vrchovině, fyzické sledování základních prků srážkoodtokového vztahu 1 697 338  Kč
21. 12. 2018 10. 1. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Biotické aspekty odumírání borovice lesní v oblastech postižených suchem 4 634 300  Kč
31. 10. 2019 5. 11. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Zajištění dlouhodobého sledování malých lesních povodí - hydrologický režim lesních ekosystémů 5 500 176  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 302 lidí darovalo 824 600 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy