Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 výsledky na výraz icoPrijemce:00263991 AND icoPlatce:25403460

Celková cena nalezených smluv 305 961  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 12. 2016 20. 12. 2016 Detail smlouvy ARMEX Oil, s.r.o. Město Lovosice Kupní smlouva - pozemky parcelní číslo 3001/31, 3001/32 305 960  Kč
19. 12. 2016 20. 12. 2016 Detail smlouvy ARMEX Oil, s.r.o. Město Lovosice Kupní smlouva - splašková kanalizacce včetně čerpací stanice a výtlaku splaškové kanalizace 1  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.