Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 výsledky na výraz icoPrijemce:00582239 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 10 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
11. 10. 2018 12. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Č.Budějovice - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jčk na projekt „Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT“ 9 000 000  Kč
11. 10. 2018 12. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Č.Budějovice- Smlouva o poskytnutí dotace Jčk na kofinancování projektu „Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT“ 1 000 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.