Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 15 výsledků na výraz icoPrijemce:00583855 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 34 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
22. 8. 2018 23. 8. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 SOŠ SE, Velešín, U Hřiště 527 - „Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na SOŠ SE Velešín“ 21 130 058  Kč
10. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 DP PS III/19, 416-03-104 SOŠ SaE Velešín 89 000  Kč
29. 9. 2016 13. 10. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická,Velešín, U Hřiště 527 Dodatek č. 1 - Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem-projekt OP VK IPo "Rozvoj technického vzdělávání v JčK" Neuvedena
12. 8. 2013 13. 10. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická,Velešín, U Hřiště 527 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - projekt OP VK IPo "Rozvoj technického vzdělávání v JčK" SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín 8 712 796  Kč
21. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická,Velešín, U Hřiště 527 DP PTV 2016, 1. výzva 49-03-002/16 SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín 56 421  Kč
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 SOŠ SE, Velešín, U Hřiště 527 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jčk na kofinancování projektu „Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na SOŠ SE Velešín“ Neuvedena
19. 9. 2018 5. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 SOŠSE Velešín U Hřiště 527 - Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem (podepsaná) Neuvedena
29. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 SOŠ SE, Velešín, U Hřiště 527 -Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné fin. výpomoci z rozpočtu Jčk na projekt „Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na SOŠ SE Velešín“ Neuvedena
19. 12. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická,Velešín, U Hřiště 527 Stipendia 17-01-003 Velešín 711 500  Kč
22. 8. 2018 23. 8. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 SOŠ SE, Velešín, U Hřiště 527 - „Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na SOŠ SE Velešín“ - KOFI 2 347 784  Kč
6. 6. 2017 12. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 DP PTV 2016_2 - 49-03-001/17 SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín 63 525  Kč
12. 1. 2018 1. 2. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 449-03-006/17 Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZi/044/2018 SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín 60 000  Kč
14. 11. 2017 11. 12. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 DP Stipendia, SOŠ stroj a eltech Velešín 599 000  Kč
17. 12. 2018 17. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 DP Stipendia 18, 417-01-019/18 SOŠ stroj a eltech Velešín 654 000  Kč
6. 12. 2018 10. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj
  1. České reálné gymnázium, s.r.o.\n
  2. Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
+15 dalších dodavatelů
Memorandum o spolupráci na projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.