Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 výsledky na výraz icoPrijemce:01058827 AND icoPlatce:25488627

Celková cena nalezených smluv 1 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
3. 4. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Krajská zdravotní, a.s. MUDr. Tamara Sionková Dodatek č. 5/2019 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 11. 2012 668 400  Kč
23. 11. 2012 5. 3. 2019 Detail smlouvy Krajská zdravotní, a.s. MUDr. Tamara Sionková Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků č. 1 - 3 634 380  Kč
13. 2. 2019 5. 3. 2019 Detail smlouvy Krajská zdravotní, a.s. MUDr. Tamara Sionková Dodatek č. 4/2019 k nájemní smlouvě ze dne 23.11.2012 - rozšíření poskytovaných služeb - MO 112 520  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.