Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 výsledky na výraz icoPrijemce:01659561 AND icoPlatce:00236021

Celková cena nalezených smluv 5 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
6. 7. 2018 7. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Střechy Rajm s.r.o. Výměna střešní krytiny včetně oplechování střešních prvků, oprav střešní vazby a hromosvodu 1 143 320  Kč
13. 8. 2018 13. 8. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Střechy Rajm, s. r. o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Rekonstrukce zastřešení - MŠ Masarykova 224, Čáslav" 2 123 259  Kč
4. 5. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Střechy Rajm, s. r. o. Smlouva o dílo - Rekonstrukce zastřešení - MŠ Masarykova 224, Čáslav 2 171 952  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.