Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 9 výsledků na výraz icoPrijemce:02773961 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 4 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
29. 8. 2017 30. 8. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Akiprojekt s.r.o. Smlouva o dílo na vypracování PD ve stupni studie na akci "Studie - dopravní připojení Jč. vědecké knihovny na Lidickou ul. ve variantě sever za Krumlovským mostem" 180 290  Kč
6. 9. 2018 10. 9. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Akiprojekt s.r.o. Smlouva o dílo na zyhotovení PD a AD - "Přeložka silnic II/159 a II/157 - 5. etapa - dokumentace pro komunikaci a samostatnou část cyklostezky ve stupních DSP a PDPS" 677 600  Kč
18. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Akiprojekt s.r.o. Projektová dokumentace (DÚR) na akci: "Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská" 562 650  Kč
21. 7. 2016 29. 7. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Akiprojekt s.r.o. DÚR, DSP, PDPS na akci "Přeložka silnice III/1545, Čížkrajice", okr. České Budějovice 653 400  Kč
18. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Akiprojekt s.r.o. Projektová dokumentace DSP a PDPS na akci: "Rancířov - rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410" 350 900  Kč
16. 11. 2017 6. 12. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Akiprojekt s.r.o. Smlouva na výkon AD - "Jižní obchvat Němčic, silnice II/145" 114 200  Kč
25. 10. 2016 10. 11. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Akiprojekt s.r.o. Projektová dokumentace (DUR, DSP, PDPS, KBOZP) naakci "Úsek sil. II/166, zejména zatáčka u obce Křenov, Český Krumlov" 566 280  Kč
6. 9. 2018 10. 9. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Akiprojekt s.r.o. Smlouva o dílo na vyhotovení PD a výkon AD - "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část II b - dokumentace ve stupni PDPS" 435 600  Kč
10. 5. 2019 22. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Akiprojekt s.r.o. Vypracování studie proveditelnosti Křižovatka silnice II/154 a III/15618, Nové Hrady 192 390  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.