Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 5 výsledků na výraz icoPrijemce:04084063 AND icoPlatce:00292311

Celková cena nalezených smluv 250 825  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
6. 6. 2017 19. 6. 2017 Detail smlouvy Město Slavkov u Brna Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě 81 357  Kč
29. 5. 2017 6. 6. 2017 Detail smlouvy Město Slavkov u Brna Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Budoucí zřízení věcného břemene vedení 500  Kč
23. 2. 2017 28. 4. 2017 Detail smlouvy Město Slavkov u Brna Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky vedení Neuvedena
12. 12. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Město Slavkov u Brna Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Neuvedena
14. 8. 2017 23. 8. 2017 Detail smlouvy Město Slavkov u Brna Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 168 968  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.