Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 74 výsledků na výraz icoPrijemce:04084063 AND icoPlatce:42196451

Celková cena nalezených smluv 61 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 7. 2016 21. 8. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby) ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 1 548 859  Kč
3. 5. 2018 15. 5. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 7 - Nájem (kromě honitby), ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 1 754 963  Kč
6. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem ostatní 80 435  Kč
5. 12. 2017 11. 12. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nájem ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 463 115  Kč
8. 12. 2016 18. 5. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva nájem (kromě honitby) - PUPFL 94 691  Kč
31. 12. 2017 9. 1. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Dodatek č. 1- Pacht 847 000  Kč
20. 9. 2017 25. 9. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby) ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 943 909  Kč
11. 9. 2017 19. 9. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Nájem - ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 937 844  Kč
18. 4. 2017 18. 9. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby) nemovitosti pro podnikatelské aktivity 186 501  Kč
20. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby) ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 545 299  Kč
25. 5. 2018 12. 6. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 60 501  Kč
27. 4. 2016 18. 9. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby) nemovitosti pro podnikatelské aktivity 364 583  Kč
19. 12. 2018 4. 1. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby);ostatní 739 262  Kč
11. 3. 1998 23. 11. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby);ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 181 500  Kč
28. 7. 2016 21. 11. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 3 - Nájem, ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 437 016  Kč
15. 2. 2017 10. 3. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. , Strážiště, dodatek č. 4 393 970  Kč
29. 5. 2013 18. 9. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nájem ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 4 615 451  Kč
1. 3. 2018 9. 3. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p.
  1. Vězeňská služba České republiky
  2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Nájem (kromě honitby), ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 1 331 000  Kč
25. 4. 2000 23. 11. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 1 - Nájem (kromě honitby);ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 205 143  Kč
28. 4. 2017 31. 5. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem nemovitosti pro podnikatelské aktivity 368 723  Kč
23. 6. 2017 10. 8. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 1 521 551  Kč
31. 12. 2007 27. 9. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby) ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 545 299  Kč
8. 2. 2019 21. 2. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby);ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 178 197  Kč
14. 4. 2016 13. 8. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 3 - Nájemní smlouva o pronájmu pozemku Neuvedena
18. 6. 2018 27. 6. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nájem pozemků (spojený s péčí v zájmu LČR) 366 457  Kč
20. 1. 2017 28. 2. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. DODATEK č. 4 k nájemní Smlouvě uzavřené dne 1. 11. 1999, ve Znění dodatků č. 1 až č. 3 263 603  Kč
14. 2. 2017 12. 4. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby) - ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 2 569 296  Kč
19. 7. 2017 21. 8. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby) ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 2 279 263  Kč
28. 5. 2018 28. 5. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby), PUPFL (půda určená k plnění funkce lesa) 164 226  Kč
30. 3. 2017 9. 3. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p.
  1. Vězeňská služba České republiky
  2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Nájem (kromě honitby) 1 833 150  Kč
21. 5. 2018 6. 6. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 2 - Nájem (kromě honitby), ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 2 779 370  Kč
30. 4. 2002 23. 11. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 3 - Nájem (kromě honitby);ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 234 317  Kč
10. 8. 2018 13. 8. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 4 - Nájemní smlouva o pronájmu pozemku Neuvedena
19. 12. 2017 18. 1. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby), Ostatní 226 627  Kč
19. 7. 2018 1. 8. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Věcné břemeno - o zřízení služebnosti, VB - inženýrské sítě Neuvedena
31. 10. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem (kromě honitby), ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 1 378 238  Kč
15. 3. 2017 19. 5. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem 571 894  Kč
15. 1. 2018 7. 2. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Nájem ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 1 808 708  Kč
28. 7. 2016 21. 11. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 3 - Nájem, ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 513 313  Kč
1. 1. 2003 23. 11. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 4 - Nájem (kromě honitby);ostatní nemovitosti pro podnikatelské aktivity 227 178  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.