Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 27 výsledků na výraz icoPrijemce:04084063 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 10 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
18. 12. 2017 31. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na akci "Most ev. č. 1354-1 přes říčku Smutná za Bechyní" 357 275  Kč
30. 4. 2019 3. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě el. komunikací v rámci realizace akce: Rekonstrukce sil. III/1631 v úseku N. Pec - Z. Zvonková, 1. etapa" 321 335  Kč
21. 12. 2015 16. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací CETIN na akci "Mosty ev. č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví" 244 749  Kč
18. 12. 2018 19. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN: Smlouva o realizaci překládky sítě el. komunikací na akci Jižní tangenta České Budějovice 1 324 336  Kč
30. 3. 2016 3. 11. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě el. komunikací O2 na akci "Most ev. č. 137-014 Švehlův most v Táboře" 307 095  Kč
18. 12. 2018 18. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN: Smlouva o realizaci překládky sítě el. komunikací na akci "Úprava sil. II/166 - zatáčka u Křenova 60 075  Kč
11. 4. 2016 19. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací CETIN na akci "Mosty ev. č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví" 815 268  Kč
19. 2. 2019 20. 2. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na akci "Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí" Neuvedena
25. 10. 2016 10. 11. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Realizace překládky sitě elektronických komunikací na stavbu "Rek. sil. III/1631 v úseku Nová Pec -Zadní Zvonková, 1. etapa" 275 735  Kč
20. 4. 2018 23. 4. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na akci "Rekonstrukce silnic III/14124, III/14214, III/14125 - průtah Dub" 517 630  Kč
17. 2. 2017 22. 2. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na akci "Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí" 225 957  Kč
13. 2. 2019 20. 2. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. CB 2017_0001 na akci "Most ev. č. 14126-2 přes Blanici ve Strunkovicích" Neuvedena
2. 12. 2016 6. 12. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronickýchkomunikací na akci "Most ev. č. 159-001 přes potok v Újezdě" 245 366  Kč
18. 12. 2018 18. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN: Smlouva o realizaci překládky sítě el. komunikací na akci Přeložka silnice II/144 - Vlachovo Březí 663 051  Kč
19. 10. 2018 31. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na akci "Most ev. č. 1354-1 přes říčku Smutná za Bechyní" 126 619  Kč
6. 3. 2018 16. 3. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci realizace akce: Křižovatka sil. II/634, III/1468 a MK Lipová, Rudolfov 495 000  Kč
9. 9. 2017 19. 9. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě elektornických komunikací na akci "Přeložka silnice III/1545 Čížkrajice" 190 370  Kč
4. 12. 2017 28. 12. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na akci "Most ev. č. 160-021 před Rožmberkem" 92 801  Kč
10. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě el. komunikací v rámci realizace akce: Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 - Pohorská Ves 982 983  Kč
22. 2. 2018 27. 2. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací "Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice" 248 760  Kč
23. 3. 2018 29. 3. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě el. komunikací na akci "Most ev. č. 1505-4 před Suchdolem směr Dvory nad Lužnicí" 110 758  Kč
6. 6. 2017 19. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací CETIN na akci "Mosty ev. č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví" 880 444  Kč
23. 2. 2017 6. 3. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. CB 2017_0001 na akci "Most ev. č. 14126-2 přes Blanici ve Strunkovicích" 767 180  Kč
30. 4. 2019 7. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouva o realizaci překládky č. CB 2019_0020 na akci "Most ev.č.40624-1 Dačice" 326 466  Kč
1. 11. 2017 3. 11. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě el. komunikací O2 na akci "Most ev. č. 137-014 Švehlův most v Táboře" 349 095  Kč
1. 11. 2016 15. 11. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Realizace překládky sítě elektronických komunikací na "Jižní obchvat Němčic, silnice II/145" 212 618  Kč
13. 2. 2018 19. 2. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Realizace překládky sítě elektronických komunikací na kaci "Most ev.č. 14718-1 Veselí nad Lužnicí" 200 285  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.