Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:04136560 AND...'

Nalezené smlouvy 3 výsledky

Celková cena nalezených smluv 3 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 10472494 9. 9. 2019 18. 10. 2019 Armádní Servisní, příspěvková organizace F-ELEKTRO s.r.o. 2 708 533 Kč
Smlouva o dílo - modernizace elktroenergetického zařízení - „VUZ Ruzyně – 2. etapa – přeložka trafostanice“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 3727496 26. 10. 2017 10. 11. 2017 Armádní Servisní, příspěvková organizace F-ELEKTRO s.r.o. 664 792 Kč
Smlouva o dílo - závazek zhotovitele zajistit pro objednatele odstranění závad vyplývajících z revizní zprávy a provedení nutných oprav trafostanice 7717 v objektu VUZ Ruzyně  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Opravy a údržba
 12497868 23. 4. 2020 4. 5. 2020 Armádní Servisní, příspěvková organizace F-ELEKTRO s.r.o. 105 996 Kč
Smlouva o dílo - provoz a údržbu blokové transformační stanice v areálu VUZ Ruzyně  | Obor smlouvy: Opravy a údržba / Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 424 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy