Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 výsledky na výraz icoPrijemce:12196584 AND icoPlatce:00236021

Celková cena nalezených smluv 1 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
3. 7. 2017 27. 7. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav Ing. arch. Aleš Burian Objednávka - výkon autorského dozoru stavby "Rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi" 114 950  Kč
29. 8. 2016 2. 9. 2016 Detail smlouvy Město Čáslav Ing. arch. Aleš Burian Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zpracování projektové dokumentace stavby Rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi - III. etapa 980 100  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.