Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 4 výsledky na výraz icoPrijemce:13617826 AND icoPlatce:00303461

Celková cena nalezených smluv 643 720  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
28. 11. 2017 5. 12. 2017 Detail smlouvy Město Šumperk Ing. Ladislav Trčka Smlouva o dílo na zhotovení projektu pro provedení stavby na akci: "umístění busty T.G. Masaryka a lavičky V. Havla před objektem Městské knihovny" 68 002  Kč
24. 7. 2017 21. 8. 2017 Detail smlouvy Město Šumperk Ing. Ladislav Trčka AD - Stavební úpravy budovy 28. října 1 pro Městskou knihovnu 170 368  Kč
6. 11. 2017 5. 12. 2017 Detail smlouvy Město Šumperk Ing. Ladislav Trčka Smlouva o dílo na zhotovení projektu pro povolení změny stavby před jejím dokončením a pro provedení stavby na akci: "Sanace vlhkého zdiva III. ZŠ - II. a III. etapa" 324 280  Kč
13. 8. 2018 14. 8. 2018 Detail smlouvy Město Šumperk anonymizováno Objednávka na provádění AD - Úprava prostoru před hl. vstupem do budovy nové Městské knihovny 81 070  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.