Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:24729035 AND...'

Nalezené smlouvy 14 výsledků

Celková cena nalezených smluv 6 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 11843740 2. 3. 2020 2. 3. 2020 Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou ČEZ Distribuce, a. s. 97 441 Kč
Smlouva o zřízení VB služebnosti+2x návrh na vklad - (zemní kabelové vedení NN) na p.p.č. 390/1, 395/1, 395/2, 422/1 v k.ú. Vratislavice  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Stavebnictví
 184697 18. 7. 2016 5. 9. 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ČEZ Distribuce, a. s. 684 108 Kč
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Energie / Jiná energie
 5062556 23. 2. 2018 26. 3. 2018 Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou ČEZ Distribuce, a. s. 62 500 Kč
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k DS - nabíjecí stanice pro elektromobili p.p.č. 1350/2  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Stavebnictví
 4864500 27. 2. 2018 5. 3. 2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ČEZ Distribuce, a. s. 80 000 Kč
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (č.18_SOBS02_4121370003)  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Stavebnictví
 11965492 12. 3. 2020 16. 3. 2020 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ČEZ Distribuce, a. s. 758 973 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - p. č. 1194/2, 1203/1, 1203/2, k.ú. Krásná Studánka  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Stavebnictví
 10593975 24. 10. 2019 31. 10. 2019 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ČEZ Distribuce, a. s. 31 500 Kč
4/19/0162 připojení odběrného místa Kadlická  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Stavebnictví
 10326658 3. 10. 2019 3. 10. 2019 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ČEZ Distribuce, a. s. 2 353 684 Kč
4/19/0139 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení Dr. M. Horákové  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 3419066 11. 10. 2017 12. 10. 2017 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ČEZ Distribuce, a. s. 113 980 Kč
Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci projektu "4 města zachraňují přes hranice"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Energie / Jiná energie
 4323324 8. 1. 2018 9. 1. 2018 Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou ČEZ Distribuce, a.s. 254 880 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - zemní kabelové vedení NN, ul. Vinařská na p.p.č. 1507 v k. ú. Vratislavice nad Nisou  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Stavebnictví
 9804539 6. 8. 2019 6. 8. 2019 Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou ČEZ Distribuce, a. s. 1 000 283 Kč
Smlouva o BS zřízení služebnosti - p.p.č. 1452/1, 1488, 1489, 1507, 1523 Májová- obnova vrchní NN  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Energie
 95405 18. 7. 2016 15. 8. 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ČEZ Distribuce, a. s. Neuvedena
Oprava komunikace Dr.M.Horákové v úseku Melantrichova - Hradební  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Energie / Jiná energie
 13067988 11. 6. 2020 24. 6. 2020 Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou ČEZ Distribuce, a. s. 80 000 Kč
Smlouva o uzavření BS o připojení odběrného místa k DS - navýšení příkonu 3x 160 A ul. U Tělocvičny
 4864488 27. 2. 2018 5. 3. 2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ČEZ Distribuce, a. s. 62 500 Kč
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě (č.18_SOBS02_4121369780)  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Stavebnictví
 10560478 19. 8. 2019 29. 10. 2019 Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou ČEZ Distribuce, a. s. 272 250 Kč
Smlouva o smlouvách budoucích - připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě na p.p.č. 594

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 527 lidí darovalo 1 460 468 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy