Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 18 výsledků na výraz icoPrijemce:25036751 AND icoPlatce:00262978

Celková cena nalezených smluv 3 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
30. 1. 2018 2. 2. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Investing CZ s.r.o. Příkazní smlouva - zajištění činnosti koordinátora BOZP - navýšení kapacity ZŠ Liberec - Vratislavice nad Nisou 145 805  Kč
10. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Zajištění činnosti koordinátora BOZP - odstranění dílen a skladů na p.p.č. 1345/5, Vratislavice nad Nisou 69 575  Kč
3. 2. 2018 5. 2. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Investing CZ, spol. s.r.o. Příkazní smlouva - zajištění činnosti koordinátora BOZP- přístavba prodejny zeleniny - Vratislavice nad Nisou 94 985  Kč
30. 8. 2017 6. 9. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Příkazní smlouva - činnost koordinátora BOZP - park Nové Vratislavice 158 510  Kč
10. 7. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Příkazní smlouva - zajištění činností TDI a činnosti koordinátora BOZP na stavbě demolice rozhledny na Císařském kameni - Vratislavice nad Nisou 89 540  Kč
14. 8. 2017 4. 9. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Příkazní smlouva-zajištění činnosti koordinátora BOZP-Dopravní napojení MŠ Nová Ruda 82 280  Kč
26. 1. 2017 31. 1. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Smlouva o dílo - PD DPS-přístavba mateřské školy Lísteček, Liberec XXX 175 450  Kč
10. 7. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Příkazní smlouva - zajištění činnosti TDI a činnosti koordinátora BOZP na stavbě Rozhledna na Císařském kameni - Vratislavice n.N. 119 185  Kč
17. 4. 2018 26. 4. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Příkazní smlouva - zajištění činnosti koordinátora BOZP "navýšení kapacity MŠ Lísteček ve Vratislavicích 94 985  Kč
30. 8. 2017 6. 9. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Příkazní smlouva - zajištění činnosti TDI stavby Dopravní napojení nové MŠ Nová Ruda 181 500  Kč
28. 4. 2017 3. 5. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Smlouva o dílo _ PD DPS_Vratislavice nad Nisou - navýšení výukové kapacity 588 060  Kč
3. 3. 2017 8. 3. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Příkazní smlouva - zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě MŠ Nová Ruda 107 690  Kč
5. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Příkazní smlouva - Zajištění činnosti TDI na stavbě "Spolkové komunitní centrum "Vratislavice" 832 480  Kč
8. 2. 2018 8. 2. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Investing CZ s.r.o. Příkazní smlouva - zajištění činností koordinátora BOZP - přeložky vodovodu a kanalizace - přístavba prodejny zeleniny v ul. Tanvaldská č.p. 287, Liberec 30 94 985  Kč
29. 12. 2016 26. 1. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Mandátní smlouva-zajištění ÚR, SP a demoličního výměru pro projekt Spolového a komunitního centra v ul. Nad Školou v k.ú. Vratislavice n N. 196 020  Kč
10. 7. 2017 18. 7. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Příkazní smlouva - zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě Křižovtaka ulic Donská, Sladovnická a Parkoviště u SUŠ - Vratislavice nad Nisou 94 985  Kč
30. 8. 2017 6. 9. 2017 Detail smlouvy Městský obvod - Liberec, Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. Příkazní smlouva - zajištění činnosti technického dozoru investora - stavby "park Nové Vratislavice" 229 900  Kč
10. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou INVESTING CZ spol. s r.o. příkazní smlouva - činnost TDI - odstranění dílen a skladů na p.p.č. 1345/5- Vratislavice nad Nisou 72 600  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.