Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:25137280 AND...'

našli jsme 33 výsledků na výraz icoPrijemce:25137280 AND icoPlatce:00238295

Celková cena nalezených smluv 313 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
16. 2. 2018 28. 2. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018/ODSH - investiční dotace na pokrytí nákladů na úhradu části kupní ceny za dodávku 5 kusů autobusů značky IVECO s pohonem CNG v roce 2018 5 853 375  Kč
22. 12. 2017 23. 1. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Kupní smlouva 211 145  Kč
19. 8. 2019 19. 8. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Objednávka - pravidelná doprava žáků základních škol v Mladé Boleslavi v období září - prosinec 2019 60 000  Kč
14. 8. 2018 9. 10. 2018 Detail smlouvy Město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. pravidelná doprava žáků základních škol v Mladé Boleslavi 55 000  Kč
22. 12. 2017 15. 1. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Koupě vozidla Škoda Octavia Elegance 1,6 D, RZ 2AM4170 211 750  Kč
22. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č. 7/2017/ODSH - Poskytnutí investiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2017 na úhradu kupní ceny na nákup odbavovacího software do 22 autobusů Dopravního podniku Mladá Boleslav s.r.o. 2 990 716  Kč
12. 12. 2017 15. 12. 2017 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č. 5/2017/ODSH - poskytnutí investiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2017 na úhradu nákladů na pokrytí investičních nákladů na revitalizaci autobusového nádraží a sídla Dopravního podniku Mladá 2 634 259  Kč
12. 9. 2018 9. 10. 2018 Detail smlouvy Město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č. 13/2018/ODSH 160 000  Kč
12. 9. 2018 9. 10. 2018 Detail smlouvy Město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č. 14/2018/ODSH 1 800 000  Kč
27. 11. 2017 30. 11. 2017 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č. 4/2017/ODSH- Poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2017 na úhradu nákladů spojených se zajištěním veřejné služby (provozu informačního terrminálu DP na auto.nádraží) 112 525  Kč
16. 2. 2018 28. 2. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Smlouva o zapůjčce č. 2/2018/ODSH - Poskytnutí bezúročné zápůjčky od zapůjčitele na pokrytí nákladů na úhradu DPH připočtené ke kupní ceně za dodání deseti autobusů v letech 2018 a 2018. 8 194 725  Kč
16. 2. 2018 27. 2. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Smlouva o zápůjčce č. 3/2018/ODSH - Jedná se o poskytnutí bezúročné zápůjčky od zapůjčitele na pokrytí nákladů na část kupní ceny ve výši 85% celkové kupní ceny za dodání deseti autobusů v letech 2017 a 2018. 54 825 000  Kč
25. 5. 2018 20. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 5/2017/ODSH o poskytnutí investiční dotace z prostředků rozpočtu SMMB Neuvedena
23. 12. 2016 15. 8. 2017 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 1 265 126  Kč
21. 12. 2018 31. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č. 20/2018/ODSH 1 590 000  Kč
28. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Smlouva o zápůjčce č. 5/2019/ODSH 6 555 780  Kč
5. 3. 2019 7. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících, dodatek číslo 2 47 400 000  Kč
11. 6. 2019 25. 6. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 248 850  Kč
24. 1. 2019 24. 1. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Objednávka - Pravidelná přeprava žáků základních škol na vyučování od 3. 1. 2019 do 30. 6. 2019 78 660  Kč
4. 4. 2018 12. 4. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících - dodatek číslo 1 41 700 000  Kč
21. 12. 2018 31. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č. 21/2018/ODSH 996 553  Kč
23. 12. 2016 19. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A - o poskytnutí investiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2016 na úhradu nákladů na pokrytí investičních nákladů na revitalizaci serverovny v sídle Dopravního podniku MB 1 045 559  Kč
14. 8. 2018 20. 8. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Objednávka - Pravidelná přeprava žáků základních škol na vyučování od 3.1.2018 do 30. 6. 2018 82 800  Kč
24. 6. 2016 12. 4. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících 35 000 000  Kč
22. 12. 2018 12. 4. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č. 7/2017/ODSH Poskytnutí investiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2017 na úhradu kupní ceny na nákup odbavovacího software do 22 autobusů Dopravního podniku Mladá Boleslav s.r.o. 2 990 716  Kč
12. 12. 2017 11. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č.5/2018/ODSH 2 634 259  Kč
4. 4. 2018 11. 4. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č. 4/2018/ODSH - na částečné pokrytí výdajů spojených s provozní činností DP Mladá Boleslav a úhradou závazků za nákup PHM 2 800 000  Kč
12. 9. 2018 9. 10. 2018 Detail smlouvy Město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č.15/2018/ODSH 160 000  Kč
5. 3. 2019 7. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 3 870 000  Kč
15. 5. 2019 27. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 1 133 784  Kč
22. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č. 8/2017/ODSH - Poskytnutí investiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2107 na úhradu části kupní ceny na nákup pěti autobusů IVECO s pohonem CNG pro Dopravní podnik Mladá Boleslav s.r.o. 4 837 500  Kč
28. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Smlouva o zápůjčce č. 4/20019/ODSH 26 535 300  Kč
16. 2. 2018 9. 3. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Smlouva o zápůjčce č.3/2018/ODSH 54 825 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy