Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:25208845 AND...'

Nalezené smlouvy 289 výsledků

Celková cena nalezených smluv 880 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 4403712 16. 1. 2018 16. 1. 2018 Město Cheb CHETES s.r.o. 5 200 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu na rok 2018 na úhradu nákladů spojených výhradně s údržbou a provozem předmětu nájmu - plavecký bazén v Chebu  | Obor smlouvy: Dotace
 10420402 26. 9. 2019 14. 10. 2019 Město Cheb CHETES s.r.o. 67 148 Kč
Smlouva o dílo č. SM/3659/2019/SOD - „Oprava volného bytu č. 23 v domě Lesní 2004/33, Cheb“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 11653660 7. 2. 2020 12. 2. 2020 Město Cheb CHETES s.r.o. 276 309 Kč
SMLOUVA O DÍLO číslo SM/3793/2019/SOD - „Oprava bytové jednotky č. 19 v objektu Evropská 1135/60, Cheb“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství
 3855208 21. 11. 2017 23. 11. 2017 Město Cheb CHETES s.r.o. 141 201 Kč
Smlouva o dílo 3490/2017 - Oprava bytu č. 8 v objektu K Viaduktu 2366/2, Cheb na st. p. č. 6573/5 v k.ú. Cheb  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 3302238 27. 9. 2017 2. 10. 2017 Město Cheb CHETES s.r.o. 249 695 Kč
Smlouva o dílo č. 2990/2017 - Oprava nebytového prostoru č. 311 v objektu Karlova 392/17, Cheb na st. p. č. 1355 v k.ú. Cheb  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 9553415 26. 6. 2019 8. 7. 2019 Město Cheb CHETES s.r.o. 229 900 Kč
SMLOUVA O DÍLO č. SM/3583/2019/SOD - předmětem smlouvy je „Zajištění havarijní služby a oprav v nebytových domech a prostorech  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 143549 16. 8. 2016 25. 8. 2016 Město Cheb CHETES s.r.o. 648 777 Kč
Udržovací práce travnatých ploch v oblasti Krajinné výstavy 2016-2017  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství
 11888012 4. 3. 2020 6. 3. 2020 Město Cheb CHETES s.r.o. 189 932 Kč
SMLOUVA O DÍLO číslo SM/3781/2020/SOD - předmětem smlouvy je provedení díla: „Oprava volného bytu č. 9 v domě Malé náměstí 2198/6, Cheb“.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 177049 31. 8. 2016 2. 9. 2016 Město Cheb CHETES s.r.o. 240 790 Kč
Provedení správy, údržby a obnovy městského mobiliáře (laviček, odpadkových košů, sušáků na prádlo), dětských hřišť, kašen, pítek, studní, vodovodních a kanalizačních přípojek ve správním území  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 4403744 16. 1. 2018 16. 1. 2018 Město Cheb CHETES s.r.o. 6 600 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu na rok 2018 na úhradu nákladů spojených výhradně s údržbou a provozem předmětu nájmu - zimní stadion v Chebu  | Obor smlouvy: Dotace
 9815767 5. 8. 2019 7. 8. 2019 Město Cheb CHETES s.r.o. 278 528 Kč
SMLOUVA O DÍLO číslo 408/2019 - předmětem smlouvy je provedení díla: „Ošetření dřevin v průmyslovém parku Cheb“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství
 943429 28. 12. 2016 3. 1. 2017 Město Cheb CHETES s.r.o. 4 500 000 Kč
SOD č. 469/2017 - Zimní údržba místních komunikací a čištění komunikací a veřejných prostranství v období 1. 1. - 31. 3. 2017.  | Obor smlouvy: Kanalizace a odpady / Zemědělství
 11355408 13. 1. 2020 13. 1. 2020 Město Cheb CHETES s.r.o. 1 210 000 Kč
SMLOUVA O DÍLO číslo 17/2020 SOD - předmětem smlouvy je provedení správy, údržby a obnovy městského mobiliáře, dětských hřišť, kašen, pítek, studní, vodovodních a kanalizačních přípojek ve správním  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 3801676 13. 11. 2017 20. 11. 2017 Město Cheb CHETES s.r.o. 3 366 505 Kč
Smlouva o dílo - Velkoplošná oprava povrchu komunikace a odvodnění komunikace na Stein, Cheb.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 8121403 1. 2. 2019 5. 2. 2019 Město Cheb CHETES s.r.o. 575 500 Kč
SMLOUVA O DÍLO -SM/3388/SOD „Zajištění havarijní služby a oprav v bytových domech v majetku města Cheb za období 01.01.2019 – 31.03.2019“  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 9984307 28. 8. 2019 28. 8. 2019 Město Cheb CHETES s.r.o. 1 253 072 Kč
SMLOUVA O DÍLO - předmětem smlouvy je provedení díla ,,Rekonstrukce veřejného osvětlení vnitroblok Kosmonautů“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 6016387 26. 6. 2018 28. 6. 2018 Město Cheb CHETES s.r.o. 847 000 Kč
Smlouva o dílo č. 273/2018, městský mobiliář  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 1997930 18. 5. 2017 22. 5. 2017 Město Cheb CHETES s.r.o. 648 569 Kč
Smlouva o dílo 2854/2017 - výměna a oprava dřevěných oken do ulice a do dvora objektu Dlouhá 515/14, Cheb vč. opravy fasády do ulice  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 1523490 17. 3. 2017 22. 3. 2017 Město Cheb CHETES s.r.o. 113 441 Kč
SM/2795/2017/SOD - zednické začištění, výmalba spol. prostor v objektu Palackého 1562/8, Cheb  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 471241 25. 10. 2016 27. 10. 2016 Město Cheb CHETES s.r.o. 1 210 000 Kč
SOD č. 392/2016 - Správa a údržba veřejné zeleně ve správním území města Chebu během měsíce listopadu 2016 - zahrnující pravidelné sekání trávy, výsadbu a pravidelné ošetřování okrasné zeleně a  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 471281 25. 10. 2016 27. 10. 2016 Město Cheb CHETES s.r.o. 219 928 Kč
SOD č. 390/2016 - Výsadba stromů v Chebu.  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 7443203 26. 11. 2018 27. 11. 2018 Město Cheb CHETES s.r.o. 240 847 Kč
Smlouva o dílo SM/3339/2018/SOD - CHETES s.r.o. - oprava volných nebytových prostor NKJ 45,46, Cheb  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství
 9020311 13. 5. 2019 14. 5. 2019 Město Cheb CHETES s.r.o. 575 500 Kč
SMLOUVA O DÍLO -SM/3547/SOD -„Zajištění havarijní služby a oprav v bytových domech v majetku města Cheb za období 09.05.2019 – 30.06.2019“  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 944281 19. 12. 2016 3. 1. 2017 Město Cheb CHETES s.r.o. 3 000 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu na rok 2017 - sportovně rekreační areál a lanovécentrum.  | Obor smlouvy: Dotace
 3305066 29. 9. 2017 2. 10. 2017 Město Cheb CHETES s.r.o. 920 000 Kč
Smlouv o dílo - provedení údržby a správy veřejného osvětlení ve správním území města Chebu během měsíce říjen – prosinec 2017.  | Obor smlouvy: Zemědělství
 2566298 13. 7. 2017 14. 7. 2017 Město Cheb CHETES s.r.o. 213 343 Kč
SOD 2936/2017 - Oprava podlah v objektu Jánské náměstí 256/15, Cheb na st. p. č. 408 v k.ú. Cheb  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10215026 23. 9. 2019 24. 9. 2019 Město Cheb CHETES s.r.o. 81 076 Kč
SMLOUVA O DÍLO číslo SM/3656/2019/SOD - předmětem smlouvy je provedení díla: „Výměna plynového kotle vč. komínové vložky v bytové jednotce č. 1 v objektu Březinova 470/4, Cheb“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Průmyslové stroje
 10160598 16. 9. 2019 18. 9. 2019 Město Cheb CHETES s.r.o. 356 815 Kč
Smlouva o dílo SM/3628/2019 - předmětem smlouvy je provedení díla: ,,Oprava odvětrání domů K Viaduktu 4,5,6,7,8, Cheb".  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství
 8336659 26. 2. 2019 28. 2. 2019 Město Cheb CHETES s.r.o. 77 940 Kč
SMLOUVA O DÍLO Číslo SM/3468/2019/SOD - „Výměna plynového kotle vč. komínové vložky v bytové jednotce č. 9 v objektu Mánesova 962/3, Cheb  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství
 10311518 2. 10. 2019 2. 10. 2019 Město Cheb CHETES s.r.o. 121 752 Kč
SMLOUVA O DÍLO číslo SM/3677/2019/SOD - „Oprava volné bytové jednotky č. 2 v objektu Kamenná 213/8, Cheb“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 884173 21. 12. 2016 21. 12. 2016 Město Cheb CHETES s.r.o. 313 167 Kč
SOD č. 463/2016 - Stavební úpravy chodníku Hviezdoslavovo náměstí, obec Cheb.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 449825 20. 9. 2016 24. 10. 2016 Město Cheb CHETES s.r.o. 500 000 Kč
SOD č. 349/2016 - provedení díla: Opěrná stěna Dolní ulice, Cheb.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 343205 3. 10. 2016 5. 10. 2016 Město Cheb CHETES s.r.o. 1 210 000 Kč
Správa a údržba veřejné zeleně zahrnující pravidelné sekání trávy, výsadbu a pravidelné ošetřování okrasné zeleně a květin, stříhání živých plotů, likvidaci nežádoucích rostlin a odstranění všech  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 5798319 7. 6. 2018 8. 6. 2018 Město Cheb CHETES s.r.o. 1 099 900 Kč
Smlouva o dílo - Provizorní řešení pro pěší z křižovatky ulic Pivovarská x Wolkerova na stávající pěšinu na Švédský vrch  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 3514914 17. 10. 2017 23. 10. 2017 Město Cheb CHETES s.r.o. 3 084 420 Kč
Dodatek č. 1 k SOD 2889/2017 - Rekonstrukce střechy domu nám. Krále Jiřího 492/3, Cheb na st. p. č. 29 v k.ú. Cheb  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 471557 25. 10. 2016 27. 10. 2016 Město Cheb CHETES s.r.o. 400 000 Kč
SOD 393/2016 - Provozování sběrného dvora Americká v Klášterní ulici 276/6, Cheb a zajištění sužby Taxi odpad a dalších operativních dodatečných a dohodnutých požadavků v období 1. - 30. 11. 2016.  | Obor smlouvy: Kanalizace a odpady / Odpady
 8558123 21. 3. 2019 25. 3. 2019 Město Cheb CHETES s.r.o. 1 242 949 Kč
SMLOUVA O DÍLO Číslo / 2019 - předmětem smlouvy je provedení díla – stavby: „Rekonstrukce SSZ křižovatky K15 ulice Pivovarská a Wolkerova“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 9719811 24. 7. 2019 26. 7. 2019 Město Cheb CHETES s.r.o. 115 791 Kč
SMLOUVA O DÍLO číslo __/ 2019 - předmětem smlouvy je provedení díla: „Výsek plevelných dřevin na trase kanalizace dešťové vody z retenční nádrže v průmyslovém parku Cheb“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství
 1813046 19. 4. 2017 27. 4. 2017 Město Cheb CHETES s.r.o. 229 900 Kč
Zajištění havarijní služby a oprav v nebytových domech a prostorech v majetku města Cheb za období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017.
 10516826 18. 10. 2019 23. 10. 2019 Město Cheb CHETES s.r.o. 115 994 Kč
SMLOUVA O DÍLO číslo SM/3684/2019/SOD - předmětem smlouvy je provedení díla: ,,Výměna ventilů na stoupačkách SV a TV v domě Lesní 2004/33, Cheb".  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 425 lidí darovalo 1 200 791 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy