Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 228 výsledků na výraz icoPrijemce:25208845 AND icoPlatce:00253979

Celková cena nalezených smluv 503 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
17. 8. 2016 17. 8. 2016 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Správa a údržba veřejného osvětlení - provedení údržby vč. revizí ve správním území města Chebu během měsíce srpna 2016. 240 790  Kč
20. 9. 2018 24. 9. 2018 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Smlouva o dílo č. SM/3869/2018/SOD - „Rekonstrukce bytové jednotky č. 6, Provaznická 442/15, Cheb“ 526 993  Kč
25. 10. 2016 27. 10. 2016 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SOD 393/2016 - Provozování sběrného dvora Americká v Klášterní ulici 276/6, Cheb a zajištění sužby Taxi odpad a dalších operativních dodatečných a dohodnutých požadavků v období 1. - 30. 11. 2016. 400 000  Kč
26. 7. 2017 26. 7. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Smlouva o dílo č. 278/2017 - Údržba zeleně na pozemku č. 2969, k.ú. Cheb, lokalita Švédský vrch 99 267  Kč
10. 12. 2018 12. 12. 2018 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Dodatek ke smlouvě o dílo SM/3899/2018/SOD Neuvedena
17. 10. 2017 23. 10. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Dodatek č. 1 k SOD 2889/2017 - Rekonstrukce střechy domu nám. Krále Jiřího 492/3, Cheb na st. p. č. 29 v k.ú. Cheb 3 084 420  Kč
1. 12. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SOD 3058/2017 - Rekonstrukce bytové jednotky č. 202, Obětí nacismu 1000/90, Cheb 667 385  Kč
5. 4. 2017 5. 4. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SOD č. 178/2017 - Správa a údržba veřejné zeleně v období 1. 4. - 30. 6. 2017. 3 630 000  Kč
29. 6. 2018 3. 7. 2018 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. 275/2018/SOD - CHETES - III. Q. 2018, provedení údržby a správy veřejného osvětlení ve správním území města Chebu během měsíce červenec - září 2018 920 000  Kč
2. 2. 2017 2. 2. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SOD č. SM/2764/2017-SOD - Zajištění havarijní služby a oprav v nebytových domech a prostorech v majetku města Cheb za obodbí 1.1.2017 - 31.3.2017. 229 900  Kč
27. 8. 2017 5. 10. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SOD 2946/2017 - Zajištění havarijní služby a oprav v bytových domech v majetku města Cheb za období 01.07.2017 – 30.09.2017. 575 500  Kč
6. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SMLOUVA O DÍLO číslo SM/3573/2019 - předmětem smlouvy je provedení díla: „Rekonstrukce bytové jednotky č. 5 v objektu Březinova 16/9, Cheb“ 605 771  Kč
31. 8. 2016 2. 9. 2016 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Provedení správy, údržby a obnovy městského mobiliáře (laviček, odpadkových košů, sušáků na prádlo), dětských hřišť, kašen, pítek, studní, vodovodních a kanalizačních přípojek ve správním území městaChebu během měsíce září 240 790  Kč
18. 5. 2017 22. 5. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Smlouva o dílo 2854/2017 - výměna a oprava dřevěných oken do ulice a do dvora objektu Dlouhá 515/14, Cheb vč. opravy fasády do ulice 648 569  Kč
7. 6. 2018 8. 6. 2018 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Smlouva o dílo - Provizorní řešení pro pěší z křižovatky ulic Pivovarská x Wolkerova na stávající pěšinu na Švédský vrch 1 099 900  Kč
26. 11. 2018 27. 11. 2018 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Smlouva o dílo č. SM/3337/2018/SOD - CHETES s.r.o. - Koupaliště Dřenice - napojení garáží na el. a zbudování nájezdů 112 819  Kč
13. 3. 2019 14. 3. 2019 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SMLOUVA O DÍLO číslo SM/3499/2019/SOD - „Výměna plynového kotle vč. komínové vložky v bytové jednotce č. 3 v objektu Provaznická 480/1, Cheb“ 89 464  Kč
10. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. SM/3546/2019/SOD - „Zajištění havarijní služby a oprav v nebytových domech a prostorech v majetku města Cheb za období 09.05.2019 – 30.06.2019“ 229 900  Kč
3. 5. 2017 8. 5. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Smlouva o dílo č. 198/2017 - Sadové úpravy v parku Riegrovy sady v Cheb. 846 547  Kč
22. 11. 2017 23. 11. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Smlouva o dílo 3045/2017 - Výměna dřevěných oken ze dvorního traktu objektu Jateční 476/2, Cheb - v souladu se závazným stanoviskem odboru stavebního a životního prostřed 608 081  Kč
27. 12. 2016 3. 1. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SOD č. 465/2017 - Správa a údržba a obnova městského mobiliáře, hřišť, kašen a pítek od 1. 1. do 31. 3. 2017. 121 000  Kč
19. 12. 2016 3. 1. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu na rok 2017 - plavecký bazén. 5 000 000  Kč
13. 6. 2018 18. 6. 2018 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Smlouva o dílo - „Autobusový záliv ul. Májová, Cheb“ 1 589 861  Kč
17. 7. 2018 17. 7. 2018 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Revitalizace parku Míru v Chebu - veřejné osvětlení, zeleň 680 806  Kč
10. 10. 2016 10. 10. 2016 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SOD č. 373/2016 - V souladu s obchodními podmínkami pro zimní údržbu místních komunikacía čištění komunikací a veřejných prostranství - provedení v konkrétních katastrálních územích města Chebu čištění města dle harmonogramu, strojní a ruční čištění kom 800 000  Kč
19. 8. 2016 25. 8. 2016 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Správa a údržba veřejné zeleně zahrnující pravidelné sekání trávy, výsadbu a pravidelné ošetřování okrasné zeleně a květin, stříhání živých plotů, likvidaci nežádoucích rostlin a odstranění všech vzniklých odpadků z údržby zeleně ve správním území města 1 210 000  Kč
3. 5. 2017 8. 5. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Smlouva o dílo č. 199/2017 - Dosadby ve městě Chebu – jaro 2017. 802 853  Kč
1. 12. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SOD 3059/2017 - Rekonstrukce bytové jednotky č. 204, Obětí nacismu 1000/90, Cheb 574 631  Kč
25. 10. 2016 26. 10. 2016 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SOD 386/2016 - Provedení správy, údržby a obnovy městského mobiliáře v listopadu 2016 (laviček, odpadkových košů, sušáků na prádlo), dětských hřišť, kašen, pítek, studní, vodovodních a kanalizačních přípojek ve správním území města Chebu 181 500  Kč
22. 6. 2017 22. 6. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Předmětem smlouvy je v souladu s mezi smluvními stranami uzavřenou Mandátní smlouvou ze dne 28. 7. 1998 ve znění všech dodatků, Obchodními podmínkamipro provozování sběrného dvora a zajištění službyTaxi odpad č. 197/2014 (vše ve znění platném k uzavřen 1 050 000  Kč
16. 6. 2017 19. 6. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SOD 2894/2017 - „Oprava bytové jednotky č. 11, K Nemocnici 792/38, Cheb“. 345 923  Kč
29. 6. 2018 2. 7. 2018 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SMLOUVA O DÍLO číslo 276/2018 : „Doplnění VO ve Starém Hrozňatově, na pozemku p.p.č. 1485/1“ 158 883  Kč
1. 12. 2016 2. 12. 2016 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SOD č. 435/2016 - Stavba vodovodní přípojky pro pítko v Brandlově ulici, Cheb. 161 750  Kč
25. 10. 2017 25. 1. 2018 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Dodatek č. 3 dohody, kterou se stanovují Obchdoní podmínky pro zimní údržbu místních komunikací a čištění komunikací a veřejných prostranství ze dne 11.11.2013. 95 000 000  Kč
16. 1. 2018 17. 1. 2018 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Smlouva o dílo - v období od 15.01.2018 do 31.03.2018 správa a údržba veřejné zeleně zahrnující pravidelné sekání trávy, výsadbu a pravidelné ošetřování okrasné zeleně a květin, stříhání živých plotů, likvidaci nežádoucích rostlin a odstranění všech vzn 1 815 000  Kč
25. 10. 2016 26. 10. 2016 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/606v městské části Cheb, Dolní Dvory - I. etapa, Úprava křižovatky MK Uhelná 815 062  Kč
2. 12. 2016 5. 12. 2016 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SOD č. 438/2016 - Zimní údržba místních komunikací, čištění komunikací a veřejných prostranství v období 1. - 31. 12. 2016 - provedení v konkrétníchkatastrálních územích města Chebu čištění města dle harmonogramu, strojní a ruční čištění komunikací a v 1 200 000  Kč
28. 5. 2019 29. 5. 2019 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. Smlouva o dílo číslo __/2019 - předmětem smlouvy je provedení díla: „Dopravní značení v průmyslovém parku Cheb“ 1 824 462  Kč
6. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SMLOUVA O DÍLO číslo SM/3574/2019 - předmětem smlouvy je provedení díla: „Rekonstrukce bytové jednotky č. 5 v objektu nám. Krále Jiřího z Poděbrad 457/30, Cheb 549 543  Kč
13. 7. 2017 14. 7. 2017 Detail smlouvy Město Cheb CHETES s.r.o. SOD 2936/2017 - Oprava podlah v objektu Jánské náměstí 256/15, Cheb na st. p. č. 408 v k.ú. Cheb 213 343  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.