Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 10 výsledků na výraz icoPrijemce:25385771 AND icoPlatce:00300535

Celková cena nalezených smluv 159 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
25. 7. 2017 26. 7. 2017 Detail smlouvy Statutární město Opava OPATHERM a.s. smlouva o poskytování služeb - obsluha kotelen 459 790  Kč
14. 6. 2018 20. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Opava OPATHERM a.s. dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu tepelných zdrojů včetně rozvodů tepla 39 404 409  Kč
1. 6. 1998 16. 2. 2017 Detail smlouvy Statutární město Opava OPATHERM a.s. smlouva o nájmu tepelných zdrojů včetně rozvodů tepla 726 000  Kč
31. 10. 2018 7. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Opava OPATHERM a.s. dodatek č. 11 ke Smlově o nájmu tepelných zdrojů včetně rozvodů tepla- omezení předmětu nájmu 39 404 409  Kč
11. 1. 2019 16. 1. 2019 Detail smlouvy Statutární město Opava OPATHERM a.s. dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu tepelných zdrojů včetně rozvodů tepla - omezeni předmětu o kotelnu Solná 21 39 404 409  Kč
9. 6. 2017 26. 6. 2017 Detail smlouvy Statutární město Opava OPATHERM a.s. smlouva o zajištění propagace 10 000  Kč
1. 6. 2017 19. 6. 2017 Detail smlouvy Statutární město Opava OPATHERM a.s. darovací smlouva 14 520  Kč
18. 4. 2018 20. 4. 2018 Detail smlouvy Statutární město Opava OPATHERM a.s. Smlouva o zajištění propagace 18 150  Kč
12. 9. 2018 13. 9. 2018 Detail smlouvy Statutární město Opava OPATHERM a.s. dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu tepelných zdrojů včetně rozvodů tepla 39 404 409  Kč
13. 2. 2017 13. 2. 2017 Detail smlouvy Statutární město Opava OPATHERM a.s. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.