Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 77 výsledků na výraz icoPrijemce:25450131 AND icoPlatce:00262978

Celková cena nalezených smluv 623 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
10. 9. 2018 24. 9. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. Smlouva o poskytnutí služby - Zajištění a organizace voleb 2018 do zastupitelstev obcí ČR 108 900  Kč
5. 6. 2018 6. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - (IROP28) - Administrace projektu - MOS 242 000  Kč
11. 8. 2010 1. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. 0018100026/Vita Úřad územního plánování a VitaWeb 191 180  Kč
27. 4. 2018 3. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - Administrace dotačních programů 58 080  Kč
6. 6. 2018 7. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - Úprava Evidence hřbitovní správy, související s převzetím Krematoria Liberec 143 385  Kč
26. 9. 2016 20. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Objednávka - 4ks monitorů EIZO EV2730Q-BK 96 074  Kč
2. 12. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - příprava projektu Liberec - Otevřený úřad (IROP 4) 302 500  Kč
10. 7. 2017 12. 7. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - Marushka - nadstavbový modul Vyjadřovací služba 437 415  Kč
25. 6. 2018 26. 6. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. SOD služby elektronických komunikací konektivity přístupu k internetu 173 998  Kč
15. 3. 2018 16. 3. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou Liberecká IS, a.s. Elektronické zápisy do MŠ Neuvedena
28. 2. 2018 12. 3. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - Rozšíření a úprava aplikace VYJADŘOVACÍ SLUŽBA 96 074  Kč
10. 12. 2017 20. 12. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - Koncepce GDPR SML 2 299 000  Kč
9. 8. 2018 9. 8. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - Rozšíření funkcionality systému Marushka 463 430  Kč
25. 6. 2018 26. 6. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. SOD připojení správní budovy Krematoria Liberec k docházkovému systému statutárního města 89 334  Kč
12. 12. 2017 14. 12. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - systém elektronických zápisů do ZŠ - SERVIS 43 560  Kč
5. 6. 2018 6. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - (IROP 28) Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů SML v oblastech finančních analýz a business intelligence 121 000  Kč
10. 7. 2017 17. 7. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - projekt "Rozvoj infrastruktury libereckých ZŠ" - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 998 250  Kč
18. 10. 2017 24. 10. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o poskytování služby - Integrace IS SML na registr smluv 511 830  Kč
16. 10. 2018 17. 10. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - Zajištění úprav v aplikaci Konsiliář 71 027  Kč
3. 8. 2017 4. 8. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o poskytzování služeb - SW KROS 395 597  Kč
27. 4. 2018 3. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - Poskytnutí licencí ArcGIS a roční uživatelská podpora 112 530  Kč
15. 2. 2018 20. 2. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - připojení křožovatek se SSZ na optickou metropolitní síť 1 582 295  Kč
26. 7. 2017 27. 7. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo spojené s přípravou projektu "Rozvoj IKT v oblasti využívání prostorových dat SML" 175 450  Kč
24. 11. 2017 29. 11. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo 430 000  Kč
17. 1. 2018 19. 3. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou Liberecká IS, a.s. Dodatek č.7 ke smlouvě o poskytování služeb informačních technologií Neuvedena
18. 10. 2018 25. 10. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Liberecká IS, a.s. Objednávka - dodávka a instalace Microsoft Office 2019 do notebooků MOV 125 780  Kč
2. 10. 2018 3. 10. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - Shoda spisové služby a dalších systémů SML s národním standardem (NSESSS) 1 184 106  Kč
2. 12. 2015 20. 8. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. Dodatek č. 12 ke smlouvě - 7010050051/Provoz a správa IS MML 97 017 300  Kč
15. 3. 2018 20. 3. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Liberecká IS, a.s. Smlouva o poskytnutí služeb v oblasti IT - elektronické zápisy do MŠ 65 340  Kč
24. 8. 2018 28. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o poskytnutí služby 180 290  Kč
16. 8. 2018 3. 9. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Dodatek č. 15 ke smlouvě Provoz a správa IS SML 2 965 376  Kč
20. 12. 2016 21. 12. 2016 Detail smlouvy Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Liberecká IS, a.s. Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb - Zahrnutí programu Fluxpam Neuvedena
10. 7. 2017 13. 7. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o poskytování služeb - Telestěna pro MP Liberec 2 090 880  Kč
13. 4. 2017 19. 4. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - spojené s přípravou projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence" z výzvy č. 28 IROP 175 450  Kč
14. 7. 2017 18. 7. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o poskytnutí služby - Volby do PS 2017 96 800  Kč
1. 7. 2016 18. 10. 2016 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Konsiliář (jednorázový poplatek za poskytnutí služby) 181 500  Kč
12. 4. 2019 16. 4. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. Smlouva o dílo - E-Spis: zajištění změny způsobu ukládání elektronických příloh dokumentů 98 010  Kč
4. 10. 2018 4. 10. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecká IS, a.s. SoD FC Slovan Liberec - PD kamerový systém 375 100  Kč
1. 11. 2018 1. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. 0018100026/Vita Úřad územního plánování a VitaWeb - DODATEK Č. 1 158 849  Kč
14. 12. 2018 17. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. Smlouva o poskytování služeb - Zajištění služeb elektronického zastupitelstva 2018–2022 1 414 732  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.