Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 12 výsledků na výraz icoPrijemce:25733591 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 6 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
16. 3. 2017 10. 4. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Česká republika, s. r. o. Přeložka zařízení distribuční soustavy na akci "Jižní tangenta, Č. Budějovice - přeložka VN a NN" - dodatek č. 1 475 985  Kč
6. 3. 2018 16. 3. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Česká republika, s. r. o. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy na akci: Křižovatka sil. II/634, III/1468 a MK v ulici Lipová, Rudolfov 339 408  Kč
19. 6. 2018 25. 6. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Česká republika, s. r. o. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13011499 na akci "Most ev. č. 02215-3 Lhota Střelskohoštická" 320 000  Kč
24. 10. 2016 10. 11. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Česká republika, s. r. o. Smlouva o přeložce distribuční soustavy v rámci akce "Zřízení vážních míst na území Jihočeského kraje, sil. I/4 - Volyně - Nádražní ul." 160 000  Kč
6. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Česká republika, s. r. o. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy NN na akci: Most ev.č.14718-1 Veselí nad Lužnicí 345 560  Kč
17. 4. 2018 26. 4. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Česká republika, s. r. o. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy na akci "Český Krumlov, ul. Rožmberská - řešení odvodnění silnice III/1571" 461 834  Kč
3. 4. 2017 2. 5. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Česká republika, s. r. o. Smlouva o spolupráci E.ON - Ozbrojený útočník 84 700  Kč
9. 10. 2018 19. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Česká republika, s. r. o. E.ON distribuce: Smlovua o přeložce zařízení distribuční soustavy na akci Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144 1 127 690  Kč
18. 11. 2015 7. 4. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Česká republika, s. r. o. Přeložka zařízení distribuční soustavy na akci "Jižní tangenta, Č. Budějovice - přeložka VN a NN" 323 093  Kč
25. 2. 2015 19. 2. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Česká republika, s. r. o. Smlouva o přeložce distribuční soustavy na akci "Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka, překládka NN" 163 063  Kč
22. 3. 2019 25. 3. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Česká republika, s. r. o. Smlouva o přeložce distribuční soustavy pro stavbu Obchvat města Kaplice - II. etapa, sil. II/154 1 840 467  Kč
13. 2. 2018 19. 2. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Česká republika, s. r. o. Smlouva o přeložce distribuční soustavy na akci "Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka, překládka NN" - dodatek č. 1 260 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.