Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 výsledky na výraz icoPrijemce:26031949 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 5 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
16. 8. 2016 22. 8. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj SETERM CB a.s. Smlouva o dílo na akci "Úprava trafostanic v rámci řešení úprav odběrného místa na odběr "B" z VN -2. etapa" 2 873 936  Kč
29. 12. 2016 13. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj SETERM CB a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Úprava odběrného místa na odběr „B“ z VN pro G, SOŠEk a SOUKaplice" Neuvedena
2. 12. 2016 13. 12. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj SETERM CB a.s. Smlouva o dílo na akci "Úprava odběrného místa naodběr „B“ z VN pro G, SOŠEk a SOU Kaplice" 1 789 192  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.