Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 18 výsledků na výraz icoPrijemce:26095149 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 208 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
16. 3. 2017 17. 3. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/097/17 - Nemocnice Český Krumlov, a.s. 296 000  Kč
21. 7. 2016 28. 7. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. KDP Podpora sociálních služeb 2016 - Nemocnice Č.K. 150 660  Kč
26. 4. 2018 16. 5. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Smlouva o upsání akcií - Nemocnice Český Krumlov, a.s. 20 000 000  Kč
1. 11. 2018 2. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Č. Krumlov,a.s. - Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci z rozpočtu Jčk na realizaci projektu "Multifunkční informační a komunikační systém v Nemocnici Český Krumlov" 11 109 802  Kč
13. 12. 2018 14. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Český Krumlov, a.s. - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jčk na projekt "Vybavení návazné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s." Neuvedena
21. 7. 2016 26. 9. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Smlouva o upsání akcií - Nemocnice Český Krumlov,a.s. (patří k NZ 365/2016, N 402/2016) 4 000 000  Kč
21. 12. 2016 4. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Český Krumlov, a.s. - "Vybavení návaznépéče Nemocnice Český Krumlov, a.s." 28 404 810  Kč
8. 6. 2017 16. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Smlouva o upsání akcií - Nemocnice Český Krumlov, a.s. (60 000 000 Kč) 60 000 000  Kč
13. 3. 2018 16. 3. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/098/18 - Nemocnice Český Krumlov, a.s. 444 000  Kč
24. 11. 2016 7. 12. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Smlouva o upsání akcií - Nemocnice Český Krumlov,a.s. (patří k NZ 550/2016, N 589/2016) 20 000 000  Kč
9. 8. 2018 22. 8. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Smlouva o upsání akcií - Nemocnice Český Krumlov, a.s. (7 900 000 Kč) 7 900 000  Kč
13. 12. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Český Krumlov, a.s. - Dodatek č. 1 - "Vybavení návazné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s." 28 404 810  Kč
26. 9. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Poskytnutí individuální dotace NCK ke stabilizaci vybraných zdrav. nelékař.prac. ve směnném provozu 1 845 448  Kč
2. 11. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě SDO/OSOV/097/17 - Nemocnice Český Krumlov, a.s. 300 000  Kč
29. 6. 2017 12. 7. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Vyrovnávací platba Nemocnice Český Krumlov, a.s. 7 000 000  Kč
26. 3. 2019 26. 3. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/101/19 - Nemocnice Český Krumlov 486 000  Kč
26. 4. 2018 26. 4. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Smlouva o poskytnutí dotace - SOHZ - vyrovnávací platba 2018 8 200 000  Kč
17. 4. 2019 24. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s. Smlouva o poskytnutí dotace - vyrovnávací platba na rok 2019 9 000 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.