Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 5 výsledků na výraz icoPrijemce:26544636 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 9 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
20. 2. 2017 15. 3. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Jihočeské folklorní sdružení z.s. Individuální dotace na projekt Činnost Jihočeského folklorního sdružení v roce 2017 200 000  Kč
22. 2. 2019 11. 3. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Jihočeské folklorní sdružení z. s. Individuální dotace Činnost JFOS v roce 2019 200 000  Kč
19. 7. 2018 24. 7. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Jihočeské folklorní sdružení z.s. JFoS, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace na kofinancování z rozpočtu Jčk na realizaci projektu "Lidová kultura AT - CZ" schváleného Monitorovacím výborem Programu INTERREG V-A Rakousko - ČR 858 905  Kč
19. 7. 2018 24. 7. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Jihočeské folklorní sdružení z.s. JFoS, z.s.- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jčk na realizaci projektu "Lidová kultura AT - CZ" schváleného Monitorovacím výborem Programu INTERREG V-A Rakousko - ČR 7 730 145  Kč
28. 2. 2018 8. 3. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Jihočeské folklorní sdružení z.s. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt ůCinnost Jihočeského folklorního sdružení 200 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.