Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:26726050 AND...'

Nalezené smlouvy 14 výsledků

Celková cena nalezených smluv 1 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 1716554 3. 4. 2017 13. 4. 2017 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 84 700 Kč
Komplexní zajištění administrace podlimitní veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce objektu č. p. 886/4 ul. Záhorského"  | Obor smlouvy: Právní služby
 2381098 22. 6. 2017 28. 6. 2017 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 84 700 Kč
Komplexní administrace veřejné zakázky s názvem "ZŠ a MŠ Tyršova, obj. U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice - vestavba do půdního prostoru"
 2381094 22. 6. 2017 28. 6. 2017 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 84 700 Kč
Komplexní zajištění administrace veřejné zakázky s názvem "MŠ a ZŠ BarrandovI., objekt Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - sociální zázemí pro sportovní areál"
 3637688 2. 11. 2017 2. 11. 2017 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 84 700 Kč
Komplexní administrace veřejné zakázky s názvem "Dodání kancelářských a hygienických potřeb pro ÚMČ Praha 5"  | Obor smlouvy: Právní služby
 1716794 3. 4. 2017 13. 4. 2017 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 84 700 Kč
Komplexní zajištění administrace podlimitní veřejné zakázky s názvem "Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7"  | Obor smlouvy: Sport a sportoviště
 1835478 20. 4. 2017 2. 5. 2017 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 84 700 Kč
Komplexní zajištění administrace podlimitní veřejné zakázky s názvem "ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - pokračování rekonstrukce fasády (pavilon E)"  | Obor smlouvy: Právní služby
 2705262 16. 3. 2017 27. 7. 2017 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 117 975 Kč
Administraci nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Prodej nemovitého majetku MČ Praha 5 s využitím elektronických nástrojů"
 5625771 4. 5. 2018 23. 5. 2018 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 84 700 Kč
Komplexní administrace veřejné zakázky s názvem "Výměna oken a oprava dvorní fasády domu Štefánikova 247/17"  | Obor smlouvy: Právní služby
 5045196 7. 2. 2018 22. 3. 2018 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 84 700 Kč
Komplexní administrace veřejné zakázky s názvem "Nákup 4 samoobslužných platebních terminálů pro ÚMČ Praha 5"
 3637684 2. 11. 2017 2. 11. 2017 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 96 800 Kč
Komplexní administrace veřejné zakázky s názvem "Zajištění tiskových služeb pro městskou část Praha 5"  | Obor smlouvy: Právní služby
 3521878 16. 10. 2017 23. 10. 2017 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 121 000 Kč
Poradenství k veřejným zakázkám malého rozsahu a veřejným zakázkám dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění
 3716644 9. 11. 2017 9. 11. 2017 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 139 150 Kč
Komplexní administrace veřejné zakázky s názvem "Hybridní pošta"  | Obor smlouvy: Právní služby
 5625779 4. 5. 2018 23. 5. 2018 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 84 700 Kč
Komplexní administrace veřejné zakázky s názvem "ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu"  | Obor smlouvy: Právní služby
 6392511 14. 5. 2018 13. 8. 2018 Městská část Praha 5 Veřejné zakázky s.r.o. 117 975 Kč
Komplexní administrace veřejné zakázky s názvem "Antigraffiti program MČ Praha 5"

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 504 lidí darovalo 1 424 604 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy