Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 4 výsledky na výraz icoPrijemce:27075397 AND icoPlatce:00262978

Celková cena nalezených smluv 43 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
13. 12. 2017 15. 12. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Sportovní areál Liberec s.r.o. Smlouva o bezúplatném převodu majetku Neuvedena
26. 2. 2018 9. 4. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Sportovní areál Liberec s.r.o. Nájemní smlouva č. 7004/06/0026/ vč. dodatků 1-14 42 452 047  Kč
4. 5. 2018 4. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Sportovní areál Liberec s.r.o. Příkazní smlouva 809 356  Kč
18. 9. 2018 20. 9. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Sportovní areál Liberec s.r.o. Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky - pojištění Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.