Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 9 výsledků na výraz icoPrijemce:27497763 AND icoPlatce:00262978

Celková cena nalezených smluv 4 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
27. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SNOWPLAN spol. s r.o. Smlouva o dílo - Vodojem Horská 1 164 504  Kč
11. 8. 2016 16. 8. 2016 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SNOWPLAN spol. s r.o. Projektové práce pro zhotovení PD k vybudování retenční nádrže u Fibichovy ul. 92 565  Kč
2. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SNOWPLAN spol. s r.o. Smlouva o dílo - Odkanalizování ulic Lukášovská, Kadlická a Na Výběžku 683 650  Kč
9. 8. 2018 9. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SNOWPLAN spol. s r.o. Smlouva o dílo - PD částečná rekonstrukce a zrušení historického náhonu podél přehrady Harcov 517 880  Kč
30. 4. 2019 30. 4. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SNOWPLAN spol. s r.o. 4/19/0048-SoD-Křižovatka Letná x Stračí, SO 301 - Odvodnění komunikace - DSP/DSP 156 090  Kč
14. 8. 2017 17. 8. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SNOWPLAN spol. s r.o. Smlouva o dílo - PD na akci ZŠ Na Výběžku - zabezpečení svahu a úpravy obtokového koryta 76 835  Kč
5. 4. 2017 5. 4. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SNOWPLAN spol. s r.o. Smlouva o dílo PD vodojem 1 040 600  Kč
16. 7. 2018 19. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SNOWPLAN spol. s r.o. Smlouva o dílo - Odkanalizování lokality Krásná Vyhlídka, Za Domovem, Pod Ještědem, V Lukách - Liberec - studie 119 790  Kč
26. 4. 2019 26. 4. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SNOWPLAN spol. s r.o. 4/19/0047 - SoD - Oprava zatrubnění Jizerského potoka (DSP/DPS) 176 660  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.