Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:27597075 AND...'

našli jsme 26 výsledků na výraz icoPrijemce:27597075 AND icoPlatce:60193531

Celková cena nalezených smluv 27 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. EL.ENERGIE NEČICHY 2019 242 000  Kč
29. 11. 2017 13. 12. 2017 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Veřejná zakázka evidenční číslo 087/17/OCN "Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím produktovodu" Neuvedena
23. 2. 2015 27. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Dodatek č.2 - změna ceny za distribuci el. a další plnění v roce 2015 (Poskytnutí distribuce elektřiny v úrovni vn - sklad Litvínov) 3 852 229  Kč
10. 3. 2017 17. 4. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. dodatek č. 2 - Smlouva o dodávce a odběru pitné vody - sklad Litvínov - změna ceny za dodávku pitné vody a odvádění splaškových vod kanalizačním řadem - UNIPETROL OD 1.1.2019 1 719  Kč
1. 12. 2016 15. 5. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Nabídka na plnění veřejné zakázky- Rámcová smlouva dodávky biosložky pohonných hmot - methylseteru mastných kyselin č.j. 151/16/OCN ze dne 1.12.2016. Na dobu určitou do 31.12.2017 Neuvedena
26. 2. 2018 7. 6. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. dodatek č. 1 - změna ceny od 1.1.2018 - Smlouva o dodávce a odběru pitné vody - sklad Litvínov 1 707  Kč
4. 3. 2019 6. 3. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Dodatek č. 2 Smlouva o refakturaci plateb za odběr elektřiny pro sanační práce na produktovodu v lokalitě Nečichy (Sanační práce na produktovodu DN300 Litvínov – Hněvice v lokalitě Nečichy) Neuvedena
23. 11. 2016 15. 5. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice 2017. Neuvedena
30. 1. 2019 27. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Poskytnutí distribuce elektřiny v úrovni vn - sklad Litvínov 4 235 000  Kč
30. 9. 2013 27. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Poskytnutí distribuce elektřiny v úrovni vn - sklad Litvínov 4 235 000  Kč
27. 5. 2015 6. 3. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Smlouva o refakturaci plateb za odběr elektřiny pro sanační práce na produktovodu v lokalitě Nečichy.
 Sanační práce na produktovodu DN300 Litvínov – Hněvice v lokalitě Nečichy Neuvedena
13. 1. 2016 27. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Dodatek č.3 - změna ceny za distribuci el. a další plnění v roce 2016 (Poskytnutí distribuce elektřiny v úrovni vn - sklad Litvínov o.m.č. 0005) 4 016 547  Kč
10. 3. 2017 7. 6. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Smlouva o dodávce a odběru pitné vody - sklad Litvínov 24 200  Kč
23. 1. 2018 25. 1. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin ze dne 23.1.2017 na dobu určitou od 1.12.2017 do 31.12.2018 Neuvedena
25. 1. 2018 6. 3. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Smlouva o refakturaci plateb za odběr elektřiny pro sanační práce na produktovodu v lokalitě Nečichy.
 Sanační práce na produktovodu DN300 Litvínov – Hněvice v lokalitě Nečichy 157 300  Kč
25. 1. 2018 27. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Poskytnutí distribuce elektřiny v úrovni vn - sklad Litvínov 2 947 560  Kč
6. 9. 2017 27. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Dodatek č.5 ke smlouvě o poskytnutí distribuce elektřiny v úrovni vn Neuvedena
18. 3. 2019 17. 4. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. dodatek č. 1 - Smlouva o odběru a čištění odpadních vod - Litvínov - změna ceny za odběr odpadních vod a odpadních vod z dešťové kanalizace od 1.1.2019 Neuvedena
29. 11. 2017 31. 1. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Veřejná zakázka evidenční číslo 088/17/OCN "Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice" Neuvedena
30. 10. 2018 1. 11. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Veřejná zakázka evidenční číslo 081/18/OCN "Rámcová dohoda na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů na paritě ITT" Neuvedena
4. 2. 2014 27. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. DODATEK č.1 - změna ceny silové elektřiny ke smlouvě - Poskytnutí distribuce elektřiny v úrovni vn - sklad Litvínov 3 412 200  Kč
18. 11. 2016 15. 5. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Veřejná zakázka evidenční číslo 155/16/OCN "Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím produktovodu\" ze dne 18.11. 2016(Pelclová) Neuvedena
18. 10. 2018 27. 11. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodávku určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice ze dne na dobu určitou od 1.12.2018 do 31.12.2020 Neuvedena
21. 5. 2018 7. 6. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Smlouva o odběru a čištění odpadních vod - Litvínov Neuvedena
22. 10. 2018 23. 10. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot - methylesteru mastných kyselin ze dne na dobu určitou od 1.12.2018 do 31.12.2020 Neuvedena
30. 9. 2013 27. 2. 2019 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Poskytnutí distribuce elektřiny v úrovni vn - sklad Litvínov 4 235 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 718 728 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy