Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 11 výsledků na výraz icoPrijemce:28085400 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 13 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
1. 2. 2018 19. 2. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Distribuce, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o přeložce zařízení distribuční soustavy - Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy - I/3 1 966 087  Kč
12. 3. 2019 20. 3. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Distribuce, a.s. Smlouva o přeložce distribuční soustavy pro stavbu obchvatu Vlachova Březí 2 379 546  Kč
28. 3. 2013 12. 2. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Distribuce, a.s. Přeložka zařízení distribuční soustavy - přeložka silnice II/137 v úseku Slapy - I/3 1 966 087  Kč
30. 4. 2019 6. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Distribuce, a.s. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy E.ON pro stavbu: Obchvat města Kaplice, 2. etapa, sil. II/154 4 028 350  Kč
9. 4. 2019 6. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Distribuce, a.s. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy E.ON (plynovod) pro stavbu: Obchvat města Kaplice - 2. etapa, sil. II/154. 528 921  Kč
21. 3. 2017 27. 3. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Distribuce, a.s. Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 12237404 na akci "Přístavba nové budovy, půdní vestavba a stavební úpravy - Domov pro seniory Kaplice" 69 575  Kč
3. 7. 2017 18. 7. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Distribuce, a.s. Přeložka zařízení distribuční soustavy na akci: Přeložka silnice III/1545, Čížkrajice" 273 237  Kč
18. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Distribuce, a.s. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13010228 na akci "Přeložka silnice II/156-obchvat Strážkovice" 1 354 866  Kč
30. 5. 2018 14. 6. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Distribuce, a.s. stavba - Litvínovice -rekonstrukce Rájov, Dubné, v k.ú. Planá u ČB, poz.par.č. 1469/354, 1469/328, 1469/326 123 783  Kč
6. 4. 2017 5. 5. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Distribuce, a.s. výpůjčka plynárenského zařízení označeného - modernizace letiště ČB I. Etapa SO 02 STL plynovod Neuvedena
13. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj E.ON Distribuce, a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě o přeložce zařízení distribuční soustavy - přeložka silnice II/137 v úseku Slapy - I/3 Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.