Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:28166426 AND...'

Nalezené smlouvy 87 výsledků

Celková cena nalezených smluv 79 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 10037558 22. 8. 2019 4. 9. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 100 000 Kč
Objednávka - Dny seniorů
 13666472 1. 9. 2020 2. 9. 2020 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 300 000 Kč
Objednávka - September Truck food market  | Obor smlouvy: Mobily, smart zařízení
 7635367 30. 11. 2018 14. 12. 2018 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 550 000 Kč
Objednávka - Vánoční akce
 5024208 12. 3. 2018 21. 3. 2018 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 75 000 Kč
Objednávka - Organizační a technické zabezpečení akce "Mladoboleslavský AMOS"
 8379183 27. 2. 2019 5. 3. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 75 000 Kč
Objednávka - AMOS
 13667844 1. 9. 2020 2. 9. 2020 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 300 000 Kč
Objednávka - Kniha památky Mladoboleslavska  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky
 11717540 18. 2. 2020 18. 2. 2020 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 13 200 000 Kč
smlouva  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9421783 13. 6. 2019 24. 6. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 800 000 Kč
Objednávka - Kulturní léto
 9421779 13. 6. 2019 24. 6. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 230 000 Kč
Podpora cestovního ruchu  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 10672208 7. 11. 2019 7. 11. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 661 400 Kč
objednávka
 8430431 5. 3. 2019 11. 3. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 100 000 Kč
Objednávka - Sportovec roku
 9900307 8. 8. 2019 19. 8. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 100 000 Kč
Objednávka -SVJ - Kulturní program
 5716583 18. 5. 2018 31. 5. 2018 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 200 000 Kč
Objednávka - Organizační a technické zabezpečení tradiční akce města Mladá Boleslav „Rodinný den“.
 5263836 4. 4. 2018 16. 4. 2018 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 200 000 Kč
Objednávka - sériei promenádních koncertů v parku na Výstavišti v průběhu měsíců květen až září 2018
 1214121 6. 2. 2017 9. 2. 2017 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 10 350 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2017 na provozní výdaje (na činnost)  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9900311 27. 6. 2019 19. 8. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 800 000 Kč
Kulturní léto
 9183247 7. 5. 2019 29. 5. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 300 000 Kč
Festival Krásná louka 2019 - Festival pro děti
 10037562 22. 8. 2019 4. 9. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 300 000 Kč
Objednávka - Septemberfest
 1981034 11. 5. 2017 19. 5. 2017 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 1 620 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na pokrytí výdajů spojených s nákupem užitkového automobilu,sestavy audio  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 793333 29. 11. 2016 9. 12. 2016 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 1 715 000 Kč
V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A - neinvestiční dotace na pokrytí výdajů spojených s doplněním mobiliáře, pořízením zvukové a světelné aparatury, přenosného variabilního pódia a opravou  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 10308486 27. 9. 2019 2. 10. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 100 000 Kč
Objednávka - Timbersports
 13294016 8. 7. 2020 17. 7. 2020 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 1 166 000 Kč
Smlouva o výpůjčce elektrogenerátorů  | Obor smlouvy: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
 10459054 14. 10. 2019 17. 10. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 120 000 Kč
Objednávka - Koncert 30 let od sametu
 10965248 4. 12. 2019 4. 12. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 1 034 440 Kč
Smlouva - advent 2019  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
 4940828 9. 3. 2018 13. 3. 2018 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 11 400 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2018 na částečné pokrytí provozních výdajů (na činnost)  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 514157 27. 7. 2016 3. 11. 2016 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 100 000 Kč
Objednávka - Zajištění kulturního programu a technické zabezpečení akce na městském stadionu v Mladé Boleslavi, tisk plakátů a výrobu balonků dne 28. září 2016 v rámci pořádání Svatováclavské jízdy
 6437651 31. 5. 2018 17. 8. 2018 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 200 000 Kč
Objednávka - Organizační a technické zabezpečení akce města Mladá Boleslav „Dětský festival“.
 10535970 23. 10. 2019 24. 10. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 300 000 Kč
Objednávka - Překlad knihy MB
 5896651 30. 5. 2018 18. 6. 2018 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 800 000 Kč
Objednávka - Organizační a technické zabezpečení akce "KULTURNÍ LÉTO"
 13703020 24. 8. 2020 4. 9. 2020 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 1 166 000 Kč
Smlouva o výpůjčce elektrogenerátorů, dodatek číslo 2 - doplnění do tabulky akcí
 10308482 1. 10. 2019 2. 10. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 230 000 Kč
Cestovní ruch
 7324979 6. 9. 2018 15. 11. 2018 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 500 000 Kč
Objednávka - Kniha o Mladé Boleslavi
 12655864 2. 3. 2020 18. 5. 2020 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 75 000 Kč
Objednávka - AMOS
 7754003 27. 12. 2018 28. 12. 2018 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 1 510 988 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
 11261768 20. 12. 2019 3. 1. 2020 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 150 000 Kč
Objednávka - Zvonění do nového roku
 6192303 16. 7. 2018 19. 7. 2018 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 768 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na částečné pokrytí výdajů spojených s opravami, pořízením materiálu a vybavením prostor užívaných Kulturou města MB a.s.  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 10535974 23. 10. 2019 24. 10. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 250 000 Kč
Objednávka - Kniha o sametu
 4445784 10. 1. 2018 19. 1. 2018 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 100 000 Kč
Objednávka - Rekonstrukce a stavební úpravy bytového domu na sociální bydlení - ul. Krajířova 120/3, 293 01 Mladá Boleslav
 10535978 23. 10. 2019 24. 10. 2019 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 175 000 Kč
Objednávka - Mikuláš
 11261772 20. 12. 2019 3. 1. 2020 Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. 200 000 Kč
Objednávka - Silvestr

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 519 lidí darovalo 1 439 354 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy