Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:28166426 AND...'

našli jsme 62 výsledků na výraz icoPrijemce:28166426 AND icoPlatce:00238295

Celková cena nalezených smluv 57 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
10. 1. 2018 19. 1. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Rekonstrukce a stavební úpravy bytového domu na sociální bydlení - ul. Krajířova 120/3, 293 01 Mladá Boleslav 100 000  Kč
4. 10. 2016 6. 10. 2016 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Organizační a technické zajištění akce „DEN SENIORŮ“ 100 000  Kč
11. 5. 2017 19. 5. 2017 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na pokrytí výdajů spojených s pořízením židlí pro Sbor českých bratří,kabelů a datových 1 100 000  Kč
27. 7. 2016 3. 11. 2016 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Zajištění kulturního programu a technické zabezpečení akce na městském stadionu v Mladé Boleslavi, tisk plakátů a výrobu balonků dne 28. září 2016 v rámci pořádání Svatováclavské jízdy historických vozidel 100 000  Kč
14. 11. 2018 22. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Slavnosti vína 100 000  Kč
10. 1. 2019 21. 1. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Silvestr 150 000  Kč
29. 9. 2018 24. 9. 2018 Detail smlouvy Město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Rocková noc 250 000  Kč
13. 6. 2018 17. 8. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Koncerty k oslavám 100. výročí republiky v Mladé Boleslavi ve dnech 30. 5. a 2. 6. 2018. 95 000  Kč
14. 11. 2018 22. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Halloween 50 000  Kč
8. 8. 2019 19. 8. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka -SVJ - Kulturní program 100 000  Kč
29. 11. 2016 21. 12. 2016 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Smlouva - Investiční dotace na nákup a montáž kamerového systému a zabezpečovací techniky 1 320 000  Kč
22. 8. 2019 4. 9. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Dny seniorů 100 000  Kč
29. 12. 2017 13. 2. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Smlouva o výpůjčce - Prostory v objektu čp. 1093 (Dům kultury), místnost č. 110 za účelem provozování kanceláře pro činnost Výboru zastupitelstva města pro spolupráci se ŠA a Okresní hosp. komorou 1 210  Kč
23. 7. 2018 20. 8. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Zajištění kulturního programu a technické zabezpečení akce na městském stadionu v Mladé Boleslavi 100 000  Kč
26. 10. 2018 15. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Oslavy 100. výročí republiky 150 000  Kč
26. 11. 2018 28. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Kniha o Mladé Boleslavi. 171 500  Kč
15. 11. 2017 15. 11. 2017 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2017 na pokrytí výdajů spojených se zajištěním přístupových cest pro veřejnost na hrad Michalovice 210 084  Kč
23. 5. 2018 11. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Organizační zajištění, propagaci a kulturní program v rámci akce města Mladá Boleslav „Metalové sympozium" 130 000  Kč
9. 3. 2018 13. 3. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2018 na částečné pokrytí provozních výdajů (na činnost) 11 400 000  Kč
22. 8. 2019 4. 9. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Septemberfest 300 000  Kč
16. 8. 2017 22. 8. 2017 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Ob jednávka - Výroba a potisk městských rolet a bannerů s logem města Mladá Boleslav 80 000  Kč
29. 8. 2018 24. 9. 2018 Detail smlouvy Město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Akce ke 100. výročí republiky 250 000  Kč
29. 11. 2016 9. 12. 2016 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A - neinvestiční dotace na pokrytí výdajů spojených s doplněním mobiliáře, pořízením zvukové a světelné aparatury, přenosného variabilního pódia a opravou schodiště na Michalovické Putně 1 715 000  Kč
5. 3. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na částečné pokrytí provozních výdajů v r. 2019 12 561 000  Kč
31. 7. 2017 21. 8. 2017 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Zajištění kulturního programu a technické zabezpečení akce na městském stadionu v Mladé Boleslavi, tisk plakátů a výrobu balonků dne 28. září 2017 v rámci pořádání Svatováclavské jízdy historických vozidel 100 000  Kč
6. 9. 2018 15. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Kniha o Mladé Boleslavi 500 000  Kč
10. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Veřejnoprávní smlouva 907 500  Kč
27. 12. 2018 28. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 1 510 988  Kč
30. 5. 2018 18. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Organizační a technické zabezpečení akce "KULTURNÍ LÉTO" 800 000  Kč
7. 5. 2019 29. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Festival Krásná louka 2019 - Festival pro děti 300 000  Kč
4. 4. 2018 16. 4. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - sériei promenádních koncertů v parku na Výstavišti v průběhu měsíců květen až září 2018 200 000  Kč
29. 8. 2018 15. 9. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Organizační a technické zabezpečení akce "Festival kávy, čokolády a čaje", která se uskuteční 15. září 2018 od 14,00 - 21,00 hod. v Domě Kultury. 60 000  Kč
27. 2. 2019 5. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - AMOS 75 000  Kč
13. 6. 2019 24. 6. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka -Středověký jarmark 300 000  Kč
6. 2. 2017 9. 2. 2017 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2017 na provozní výdaje (na činnost) 10 350 000  Kč
2. 10. 2017 17. 10. 2017 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Technické zabezpečení a propagaci akce "Rozsvěcení Vánočního stromu" dne 26. listopadu 2017 na Staroměstském náměstí. 150 000  Kč
11. 12. 2018 14. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Kulturní léto - rozšíření 470 000  Kč
31. 5. 2018 17. 8. 2018 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Organizační a technické zabezpečení akce města Mladá Boleslav „Dětský festival“. 200 000  Kč
13. 6. 2019 24. 6. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Objednávka - Kulturní léto 800 000  Kč
28. 7. 2016 22. 8. 2016 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Kultura města Mladá Boleslav a.s. Smlouva inominátní poskytnutí dotace 627 264  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 284 lidí darovalo 753 789 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy