Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 7 výsledků na výraz icoPrijemce:28346581 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 1 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
17. 4. 2018 4. 5. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INVEK s.r.o. Vypracování oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někt. souvisejících předpisů pro stavbu "Východní obchvat Nové Bystřice, silnice II/128" 192 390  Kč
17. 4. 2018 4. 5. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INVEK s.r.o. Vypracování oznámení o posuzování vlivů na životní prostřdí a o změně některých souvisejících zákonů pro stavbu "Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár" 192 390  Kč
29. 9. 2016 7. 10. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj INVEK s.r.o. Vypracování oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí pro stavbu "Západní obchvat Ledenic" 175 450  Kč
24. 4. 2018 4. 5. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INVEK s.r.o. Zpracování dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí pro stavbu "Západní obchvat Ledenic, silnice II/157" 300 080  Kč
12. 1. 2017 1. 2. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj INVEK s.r.o. Zpracování dokumentace podle § 8 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, stavby "Přeložka silnice II/154, Třeboň" cenová nabídka na doplnění prací 118 580  Kč
21. 12. 2017 2. 1. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INVEK s.r.o. Vypracování oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro stavbu "Severní obchvat Trhových Svinů" 192 390  Kč
29. 9. 2016 7. 10. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj INVEK s.r.o. Vypracování oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí pro stavbu "Přeložka II/155 a III/15522, Komařice" 116 160  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.