Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 22 výsledků na výraz icoPrijemce:28447085 AND icoPlatce:00236021

Celková cena nalezených smluv 59 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
28. 2. 2018 21. 3. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 102/2017 470 072  Kč
29. 11. 2017 6. 12. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Čáslav, Za Rybníkem - oprava místní komunikace" 3 572 383  Kč
30. 5. 2018 5. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Smlouva o dílo - Přístavba kolumbária 2 783 000  Kč
18. 12. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Dodatek č. 1 k SoD na akci ,, Oprava Zahradní ulice v Čáslavi" 6 357 855  Kč
10. 10. 2018 22. 10. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Přístavba kolumbária" 2 783 000  Kč
3. 12. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci ,,Čáslav-oprava MK garáže V Břízkách a Cemex-Recycling" 2 202 012  Kč
17. 12. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Přístavba kolumbária" 2 840 878  Kč
30. 4. 2019 30. 4. 2019 Detail smlouvy Město Čáslav
  1. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
  2. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Dohoda o spolupráci na opravě povrchu komunikace v ul. Lípová v Čáslavi 93 382  Kč
5. 12. 2017 6. 2. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. DOdatek č. 1 ke smlouvě o dílo " Čáslav - sportovní areál Vodranty - oprava komunikací a ploch" 1 109 570  Kč
15. 2. 2017 1. 3. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Smlouva o dílo - Oprava ulic Jabloňova, Třešňová a Nad Rezkovcem 5 292 540  Kč
18. 12. 2018 15. 4. 2019 Detail smlouvy Město Čáslav
  1. Tlapnet s.r.o.
  2. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Dohoda o spolupráci na opravu povrchu v ul. Zahradní v Čáslavi 140 663  Kč
30. 4. 2019 30. 4. 2019 Detail smlouvy Město Čáslav
  1. Tlapnet s.r.o.
  2. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Dohoda o spolupráci na opravě povrchu komunikace v ul. Lípová v Čáslavi 60 500  Kč
19. 7. 2016 3. 8. 2016 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Oprava místních komunikací části ul. Jana Karafiáta a ul. Palackého, Čáslav 4 150 557  Kč
8. 2. 2019 12. 2. 2019 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Smlouva o dílo ,,Čáslav - oprava komunikace ul. Lípová I" 3 097 600  Kč
8. 2. 2019 12. 2. 2019 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Dodatek č. 2 ,,Oprava Zahradní ulice v Čáslavi" 6 053 382  Kč
2. 10. 2017 13. 10. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Smlouva o dílo na provedení stavebních prací: Čáslav, Za Rybníkem - oprava místní komunikace 3 011 911  Kč
7. 8. 2018 14. 8. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Čáslav - oprava MK garáže V Břízkách a Cemex - Recycling 2 928 200  Kč
18. 12. 2018 15. 4. 2019 Detail smlouvy Město Čáslav
  1. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
  2. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Dohoda o spolupráci na opravu povrchu v ul. Zahradní v Čáslavi 163 811  Kč
27. 6. 2018 28. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Čáslav - oprava Zahradní ulice 5 457 100  Kč
31. 8. 2017 12. 9. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Čáslav - Oprava ulic Jabloňová, Třešňová a nad Rezkovcem" 4 802 354  Kč
27. 10. 2017 3. 11. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. Čáslav - sportovní areály Vodranty - oprava komunikací a ploch 1 109 570  Kč
30. 4. 2019 30. 4. 2019 Detail smlouvy Město Čáslav
  1. Výstavba sítí Kolín a.s.
  2. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Dohoda o spolupráci na opravě povrchu komunikace v ul. Lípová v Čáslavi 131 500  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.