Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:28573994 AND...'

Nalezené smlouvy 17 výsledků

Celková cena nalezených smluv 14 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 10484902 18. 10. 2019 21. 10. 2019 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 361 374 Kč
VT Bohumínská Stružka, dosypání materiálu do výtrží  | Obor smlouvy: IT
 5738371 1. 6. 2018 4. 6. 2018 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 324 775 Kč
VT Dětmarovická Mlýnka, ř. km 3,500 - 3,540, zajištění stability havarijního svahu  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
 13347288 22. 7. 2020 23. 7. 2020 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 353 791 Kč
VT Ludgeřovický potok, km 1,700-1,710, oprava opevnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 1574970 27. 3. 2017 29. 3. 2017 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 466 161 Kč
SoD VT Ludgeřovický potok, km 4,340-4,620, odstranění nánosů, doplnění opevnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 2091878 31. 5. 2017 1. 6. 2017 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 234 970 Kč
Oprava ochranné hráze na LB VT Odra, v ř. km 20,300  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
 9104639 21. 5. 2019 22. 5. 2019 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 356 549 Kč
Oprava opevnění na VT Starobělský potok, ř.km. 4,320 – 4,340  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
 3273306 22. 9. 2017 27. 9. 2017 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 1 943 399 Kč
VT Bohumínská stružka km 2,005-2,579, oprava opevění koryta  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10621368 4. 11. 2019 4. 11. 2019 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 323 619 Kč
VD Žermanice, oprava oplocení areálu DH  | Obor smlouvy: Zemědělství
 5005728 19. 3. 2018 20. 3. 2018 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 323 230 Kč
VT Orlovská stružka, km 9,736 – 9,830, k.ú., oprava opevnění  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl / Stavebnictví
 2643078 21. 7. 2017 21. 7. 2017 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 1 134 975 Kč
SoD - VT Olše, km 14,905-15,045, oprava břehového opevnění, PŠ z 05/2017  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 13684636 3. 9. 2020 3. 9. 2020 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 354 607 Kč
Přivaděč Smilovice km 1,625 – 1,850 – oprava opevnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10317602 1. 10. 2019 3. 10. 2019 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 359 452 Kč
VT Odra, Lhotka, ř. km 15,050,oprava havarijního profilu  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 13684632 3. 9. 2020 3. 9. 2020 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 346 557 Kč
VT Dětmarovická Mlýnka km 2,800 – 2,850 – oprava opevnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 11181340 19. 12. 2019 20. 12. 2019 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 277 863 Kč
Oprava paty vzdušné strany hráze na PB VT Odra, ř. km 9,700-9,900  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 13435280 31. 7. 2020 3. 8. 2020 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 359 909 Kč
objednávka "PŠ Starobělský potok-ř.km 4,300-5,350 - oprava opevnění (gabionů) a odtěžení nánosů z koryta VT"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl
 13607982 24. 8. 2020 25. 8. 2020 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 2 174 230 Kč
smlouva o dílo - Starobělský potok km 3,700-3,900 - oprava gabionové zdi, plůtku, spádového stupně a vývaru - PŠ 06/2020  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 1762782 13. 4. 2017 21. 4. 2017 Povodí Odry, státní podnik K2 stavební Moravia s.r.o. 4 534 517 Kč
SoD - VT Dětmarovická Mlýnka, km 2,765-5,177, zkapacitnění toku; dodatek č.2  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba vodních děl

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 527 lidí darovalo 1 460 068 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy