Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 4 výsledky na výraz icoPrijemce:28969472 AND icoPlatce:00262978

Celková cena nalezených smluv 3 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
15. 1. 2018 13. 2. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC JIB s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - revitalizace parku Pod Sadem míru a U Domoviny 1 602 024  Kč
4. 12. 2017 13. 2. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC JIB s.r.o. Smlouva o dílo - revitalizace parku Pod Sadem míru a U Domoviny 1 602 024  Kč
26. 8. 2018 31. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC JIB s.r.o. Smlouva o dílo - seč park Pod Sadem míru 99 365  Kč
9. 4. 2018 13. 4. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC JIB s.r.o. Smlouva o dílo - terénní úpravy a vyčištění pozemku p. č. 1235/87 a 1235/88 a 1171/1 v k.ú. Rochlice 162 375  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.