Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 4 výsledky na výraz icoPrijemce:29411807 AND icoPlatce:00262978

Celková cena nalezených smluv 4 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
1. 8. 2018 3. 8. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. SOD PD energetické úspory Malé divadlo, dodatek č. 1 2 417 580  Kč
11. 7. 2017 22. 8. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. ZŠ Kaplického Liberec - vypracování PD zkapacitnění kuchyně III 820 380  Kč
19. 5. 2017 22. 5. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. ZŠ Liberec, u školy - vypracování PD stavebních úprav pro bezbariérovost objektu 917 180  Kč
8. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. SoD DFXŠ MD - energetické úspory - Dodatek č.2 288 464  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.