Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 4 výsledky na výraz icoPrijemce:40230155 AND icoPlatce:00262978

Celková cena nalezených smluv 883 421  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
12. 6. 2017 28. 8. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC AGORA - architektonický a stavební atelier, spol. s r.o. Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace 595 320  Kč
25. 1. 2018 26. 1. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC AGORA - architektonický a stavební ateliér, spol. s r.o. SoD Střední zdravotní škola - PD oprava fasády 96 195  Kč
24. 4. 2017 25. 4. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC AGORA - architektonický a stavební atelier, spol. s r.o. Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy objektu Střední zdravotnické školy 191 906  Kč
16. 8. 2017 28. 8. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC AGORA - architektonický a stavební atelier, spol. s r.o. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - zpracování projektové dokumentace Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.