Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 výsledky na výraz icoPrijemce:44794843 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 5 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
11. 8. 2017 24. 8. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj AQUATEST a.s. Příkazní smlouva na výkon dozoru při likvidaci azbestu na stavbě "Stavební úpravy budovy B. Němcové 1824/8, Č. Budějovice" 580 800  Kč
28. 3. 2018 28. 3. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj AQUATEST a.s. Smlouva o podmínkách převzetí a přepravy kontaminové zeminy včetně uložení na skládku na akci "Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa - úsporná varianta - 2. fáze" 4 417 115  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.