Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 23 výsledků na výraz icoPrijemce:44850867 AND icoPlatce:00179906

Celková cena nalezených smluv 7 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
4. 10. 2018 8. 10. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. objednávka-NL 274 610  Kč
3. 8. 2017 3. 8. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. Objednávka - Canberra - překalibrace detektorů - ONKO 99 582  Kč
6. 10. 2016 17. 10. 2016 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. kupní - stíněná suchá lázeň pro inkubaci radiofarmak 110 110  Kč
19. 3. 2019 29. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD s.r.o. KS - PET fantom - odd nukl. Med 169 400  Kč
14. 9. 2018 14. 9. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. sml.o dílo - Oprava stíněného laminárního boxu pro disperzi pozitronových radiofarmak PET 2 963 571  Kč
30. 10. 2017 31. 10. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. Objednávka - Canberra - Gamma sonda - OCSS 79 872  Kč
28. 11. 2016 29. 11. 2016 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. objednávka-ZP 135 399  Kč
20. 7. 2017 21. 7. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. objednávka - ZP 244 723  Kč
15. 4. 2019 18. 4. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. objednávka-NL 244 723  Kč
12. 7. 2018 18. 7. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. objednávka - ZP 244 723  Kč
19. 9. 2016 27. 9. 2016 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. objednávka-ZP 225 665  Kč
10. 2. 2017 16. 2. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. objednávka - ZP 225 665  Kč
17. 12. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. kupní smlouva - Měřidlo povrchové kontaminace - odd. nukl. medicíny 481 000  Kč
17. 1. 2018 18. 1. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. objednávka-ZP 244 723  Kč
13. 3. 2018 20. 3. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. objednávka - ZP 244 723  Kč
30. 11. 2018 20. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. SOD - údržba dávkovače, laminárního boxu a 5ks Curiementoru Neuvedena
10. 10. 2017 12. 10. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. objednávka-ZP 225 665  Kč
23. 5. 2018 30. 5. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. kupní - farmerova ionizační komora, klinika onkologie a radioterapie 189 976  Kč
28. 4. 2017 3. 5. 2017 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. objednávka-ZP 244 723  Kč
27. 11. 2017 18. 1. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. dod. 1 k servisní smlouvě - ONM Neuvedena
20. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. KS - Systém filmové dozimetrie - onko a radio 468 858  Kč
25. 11. 2016 6. 12. 2016 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. kupní - měřič povrchové kontaminace 117 612  Kč
11. 2. 2019 12. 2. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové CANBERRA-PACKARD, s.r.o. objednávka-NL 244 723  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.