Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 138 výsledků na výraz icoPrijemce:45244782 AND icoPlatce:00262978

Celková cena nalezených smluv 8 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
10. 1. 2018 11. 1. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Potvrzení o uzavření obchodu OT3107672 116 022 867  Kč
27. 2. 2015 13. 9. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o směnečném programu_0000836847_dodatek 1 1 670 000 000  Kč
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6443582 - Fond pro rozvoj sociálního bydlení Neuvedena
16. 5. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4037896 Neuvedena
28. 1. 2019 5. 2. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu č.8004612/0800 5 500  Kč
4. 1. 2018 11. 4. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Dohoda o restrukturalizaci transakce 448 571 200  Kč
21. 5. 2018 11. 4. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Konfirmace OT3164822 15 061 389  Kč
25. 4. 2018 5. 6. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000008108508 Neuvedena
13. 1. 2018 13. 9. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec, městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru_0316959429-LCD_CS00000008140997 40 000 000  Kč
16. 5. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4039297 Neuvedena
31. 10. 2018 30. 1. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. VOP a ceník Neuvedena
16. 5. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy Statutární město Liberec Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4038001 Neuvedena
16. 5. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4063013 Neuvedena
16. 5. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4062993 Neuvedena
3. 1. 2018 11. 1. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna a.s Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu ze dne 3.1.2018 Neuvedena
10. 3. 2014 13. 9. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o směnečném programu_0000836825 1 670 000 000  Kč
16. 5. 2018 24. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 4096222 - Hospodářská činnost Neuvedena
25. 4. 2018 7. 6. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000008108504 Neuvedena
16. 5. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4039293 Neuvedena
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6789292 - Fond vzdělávání Neuvedena
16. 5. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4063008 Neuvedena
16. 5. 2018 28. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 4407182 - účet HČ správa bytů Neuvedena
16. 5. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu 4037998 Neuvedena
16. 5. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu 4037997 Neuvedena
16. 5. 2018 28. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 4912242 - Praktické ověřování získaných znalostí Neuvedena
31. 10. 2018 30. 1. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. VOP a ceník Neuvedena
16. 5. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4037994 Neuvedena
3. 1. 2018 5. 1. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu ze dne 03012018 Neuvedena
16. 1. 2018 8. 2. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Dodatek ke smlouvě o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku č.1 Neuvedena
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6442862 - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně Neuvedena
16. 5. 2018 24. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 4096492 - Depozitní účet Neuvedena
16. 5. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4063005 Neuvedena
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6442782 - Fond pro opravy a vybavení komunikací Neuvedena
29. 11. 2018 12. 4. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Konfirmace MM255453 3 146 000  Kč
25. 8. 2017 25. 8. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Konfirmace transakce money market depositum 88 511 800  Kč
16. 5. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4037895 Neuvedena
3. 1. 2018 11. 1. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna a.s Dodatek č.1 k rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu Neuvedena
16. 5. 2018 28. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6033532 - ZBÚ Směnečný program Neuvedena
16. 5. 2018 24. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 1089692 - Základní běžný účet Neuvedena
16. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu - 6443822 - Fond pro kofinancování evropských projektů Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.