Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 18 výsledků na výraz icoPrijemce:46346040 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 170 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
11. 4. 2018 16. 4. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jč. kraje linkovou osobní dopravou na r. 2018 7 365 467  Kč
23. 12. 2014 29. 9. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění zákl.d opr. obslužnosti JčK linkovou osobní dopravou 6 068 668  Kč
24. 8. 2010 29. 9. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM - dotace na úhradu zvýšených odměn za čekání řidičů 5 390 700  Kč
21. 8. 2012 29. 9. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s. - zákl. dopr. obslužnost linkovou os. dopravou - r. 2012 - dodatek č. 1 5 762 028  Kč
17. 1. 2012 29. 9. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s. - zákl. dopr. obslužnost linkovou os. dopravou - r. 2012 5 779 213  Kč
28. 2. 2012 29. 9. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s. - zákl. dopr. obslužnost linkovou os. dopravou - r. 2012 - dodatek č. 2 pro r. 2012 5 779 213  Kč
10. 9. 2018 18. 9. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jč. kraje linkovou osobní dopravou na r. 2018 - 1. dodatek Neuvedena
4. 1. 2011 29. 9. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s.- zákl. dopr. obslužnost linkovou os. dopravou -r. 2011 5 296 250  Kč
13. 6. 2011 29. 9. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s.- zákl. dopr. obslužnost linkovou os. dopravou -r. 2011 - dodatek č. 2 5 296 250  Kč
30. 12. 2013 29. 9. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s. - Zajištění základní dopravní obslužnosti linovou osobní dopravou 72 683 089  Kč
8. 1. 2013 29. 9. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s. - Závazek veřejné služby k zajištění ZDO v linkové osobní dopravě pro 2013 5 949 675  Kč
30. 12. 2015 29. 9. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění ZDO linkovou osobní dopravou pro rok 2016 a 2017 do doby uzavření nového dodatku 6 123 001  Kč
31. 5. 2017 30. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění zákl. dopravní obslužnosti linkovou osobní dopravou 8 397 070  Kč
24. 4. 2019 29. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou pro 2019 7 089 444  Kč
4. 4. 2011 29. 9. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s.- zákl. dopr. obslužnost linkovou os. dopravou -r. 2011 5 296 250  Kč
7. 7. 2015 29. 9. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. ICOM transport a.s.: Závazek veřejné služby k zajištění zákl.d opr. obslužnosti JčK linkovou osobní dopravou 6 068 668  Kč
3. 5. 2010 30. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. Sml.o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti linkovou osobní dopravou 6 408 463  Kč
1. 12. 2009 30. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj ICOM transport a.s. Sml.o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti linkovou osobní dopravou 5 296 250  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.