Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 5 výsledků na výraz icoPrijemce:46745548 AND icoPlatce:00262978

Celková cena nalezených smluv 12 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
3. 10. 2018 4. 10. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec, Římskokatolická církev - arciděkanství Liberec 150 000  Kč
13. 7. 2017 13. 7. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec Smlouva o poskytnutí dotace z Ekofondu - projekt Sanace jírovcové aleje U Obrázku 139 600  Kč
24. 4. 2018 24. 4. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec Smlouva o dotaci - Ekofond - projekt Sanace jírovcové aleje U Obrázku - etapa II. 142 480  Kč
21. 5. 2018 25. 5. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec Darovací smlouva - sloup se sochou Panny Marie 11 636 167  Kč
24. 4. 2018 24. 4. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec Smlouva o dotaci - Ekofond - Sanace dřevin v zahradě kostela Nalezení sv. Kříže 138 400  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.