Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 4 výsledky na výraz icoPrijemce:47307218 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 6 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
21. 2. 2019 22. 2. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj AF-CITYPLAN s.r.o. Autorský dozor na akci "Okružní křižovatka silnice II/145 s ul. 1. máje ve Vimperku - Fišerka" 91 766  Kč
5. 4. 2019 9. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj AF - CITYPLAN spol. s r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení PD ve stupni DÚR, o poskytnutí licence k PD na akce "Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce" a "Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa" Neuvedena
19. 10. 2018 22. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj AF - CITYPLAN spol. s r.o. Smlouva o dílo na zhotovení PD ve stupni DÚR, o poskytnutí licence k PD na akce "Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce" a "Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa" 5 342 755  Kč
27. 3. 2019 29. 3. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj AF-CITYPLAN s.r.o. Vypracování kompletní projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením pro akci: Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka 115 555  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.