Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 9 výsledků na výraz icoPrijemce:47377470 AND icoPlatce:28353242

Celková cena nalezených smluv 89 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 12. 2017 28. 12. 2017 Detail smlouvy CEJIZA, s.r.o. Domov na Jarošce, příspěvková organizace Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny Neuvedena
1. 11. 2017 1. 11. 2017 Detail smlouvy CEJIZA, s.r.o.
  1. O2 Czech Republic a.s.
  2. Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
+239 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda o poskytování mobilních telekomunikačních služeb 67 637 838  Kč
12. 11. 2018 12. 11. 2018 Detail smlouvy CEJIZA, s.r.o.
  1. O2 Czech Republic a.s.
  2. CEJIZA, s.r.o.
+225 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem 17 167 131  Kč
19. 12. 2017 28. 12. 2017 Detail smlouvy CEJIZA, s.r.o. Domov na Jarošce, příspěvková organizace Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru zemního plynu Neuvedena
18. 12. 2018 20. 12. 2018 Detail smlouvy CEJIZA, s.r.o. Domov na Jarošce, příspěvková organizace SMLOUVA O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘI DODÁVCE A ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU - JM_252 Neuvedena
20. 12. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy CEJIZA, s.r.o. Domov na Jarošce, příspěvková organizace SMLOUVA O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘI DODÁVCE A ODBĚRU ELEKTŘINY V NAPĚŤOVÉ HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ_JM_252 Neuvedena
16. 12. 2016 30. 12. 2016 Detail smlouvy CEJIZA, s.r.o. Domov na Jarošce, příspěvková organizace Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí Neuvedena
11. 12. 2018 12. 12. 2018 Detail smlouvy CEJIZA, s.r.o.
  1. LAW CZ s.r.o.
  2. CEJIZA, s.r.o.
+125 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění 4 128 130  Kč
1. 11. 2017 1. 11. 2017 Detail smlouvy CEJIZA, s.r.o.
  1. O2 Czech Republic a.s.
  2. Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
+239 dalších dodavatelů
Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.