Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 11 výsledků na výraz icoPrijemce:49904884 AND icoPlatce:00262978

Celková cena nalezených smluv 63 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
26. 6. 2018 2. 7. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - oprava cest park Riegrova 1 043 297  Kč
14. 5. 2019 16. 5. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Smlouva o dílo (1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.) 149 738  Kč
25. 6. 2018 26. 6. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací "Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec" 11 220 296  Kč
26. 3. 2018 28. 3. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Smlouva o dílo - oprava cest park Riegrova 949 831  Kč
28. 2. 2018 15. 3. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Smlouva o dílo na provedení stavebních prací "Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec" 11 158 889  Kč
5. 11. 2018 17. 12. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. 4/18/0249-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo-Oprava ul. Husitské a 2. částí ul. Volgogradské 13 720 551  Kč
27. 6. 2017 27. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. SAJ Liberec - oprava rozvodů pitné vody 75 030  Kč
10. 9. 2018 14. 9. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. 4/18/0182-SoD-Oprava ul. Husitské a 2. částí ul. Volgogradské 12 813 899  Kč
4. 11. 2016 4. 11. 2016 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Smlouva o dílo - oprava koryta Pavlovického potoka 145 297  Kč
26. 6. 2018 26. 6. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací "Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec" 10 155 264  Kč
25. 3. 2019 28. 3. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Cyklo ČOV_Smlouva o dílo na dokončení stavby 1 261 806  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.