Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 6 výsledků na výraz icoPrijemce:60075911 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 16 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
28. 8. 2018 30. 8. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 SOŠ VETERINÁRNÍ, ČB - Smlouva o poskyntutí dotace Jčk na kofinancování projektu "Modernizace odborných učeben" - IROP 1 049 776  Kč
7. 8. 2018 4. 9. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Smlouva o zřízení jazykového kurzu 2018 - 2020 - jazyková výuka zaměstnanců 410 000  Kč
18. 6. 2018 18. 6. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická, Č. Budějovice - Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci z rozpočtu Jčk na realizaci projektu "Laboratoř pro obor Rostlinolékařství" - IROP 4 169 898  Kč
29. 8. 2016 14. 9. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola veterinární, mechanizační azahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Smlouva o zřízení jazykového kurzu 2016 - 2018 500 000  Kč
28. 8. 2018 30. 8. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 SOŠ VETERINÁRNÍ, ČB - Smlouva o poskyntutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jčk na realizaci projektu "Modernizace odborných učeben" - IROP 9 447 983  Kč
18. 6. 2018 18. 6. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická, Č. Budějovice - Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu "Laboratoř pro obor Rostlinolékařství" - IROP 463 322  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.