Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 5 výsledků na výraz icoPrijemce:60445831 AND icoPlatce:00551023

Celková cena nalezených smluv 514 250  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
28. 3. 2018 3. 4. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s. Zpracování 5 tržních analýz pro potřeby přípravy dotazu na EK 90 750  Kč
11. 11. 2016 1. 12. 2016 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s. Služby spojené se zveřejněním tiskových materiálů odborném měsíčníku Sociální služby 114 950  Kč
27. 10. 2016 4. 11. 2016 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s. Expertní odborné služby spojené se zajištěním vydání časopisu Listy sociální práce v roce 2016 ve čtvrtletní frekvenci 114 950  Kč
20. 3. 2017 23. 3. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s. Organizační zajištění a zorganizování Mezinárodní vědecké konference s názvem Trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků na trhu práce 121 000  Kč
17. 10. 2016 26. 10. 2016 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s. Čtyři akreditované semináře Proměny stáří a gerontooblek 72 600  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.