Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 17 výsledků na výraz icoPrijemce:60851970 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 6 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
2. 11. 2018 6. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Příkazní smlouva na výkon TDS na akci "Modernizace komunikací JčK 2018" 448 668  Kč
1. 4. 2019 1. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Příkazní smlouva na výkon TDS na akci "Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka" 232 804  Kč
21. 3. 2018 22. 3. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Příkazní smlouva na výkon TDS na akci "Most ev. č. 160-007 u dřevoskladu" 145 926  Kč
14. 3. 2017 17. 3. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Příkazní smlouva na výkon TDS na akci "Most evid. č. 154-004 Ličov" 588 302  Kč
10. 4. 2018 11. 4. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Výkon TDS na akci "Oprava silnice - MIK Milady Horákové" 60 863  Kč
10. 4. 2018 12. 4. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Příkazní smlouva na výkon TDS na akci "Most ev. č.151-005 v Liščích Horách před Dačicemi" 193 358  Kč
1. 6. 2018 1. 6. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Zajištění činnosti supervizora na stavbě "Modernizace silnice II/147, okres Č. Budějovice" 96 800  Kč
28. 3. 2018 3. 4. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Smlouva příkazní na výkon TDS na akci "Rekonstrukce silnic III/14124, III/14214 a III/14125 - průtah Dub" 467 181  Kč
13. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Výkon činnosti TDS na akci "Oprava komunikací" 96 195  Kč
14. 3. 2017 17. 3. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Příkazní smlouva na výkon TDI na akci "Přeložka silnice III/14539 (přes ul. Horákova do ul. Strakonická) - stavební část 2 - 1. etapa" 1 450 185  Kč
28. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Smlouva příkazní na výkon TDS na akci "Oprava komunikací SFDI 2018 - část 2, okr. ČK" 96 437  Kč
13. 5. 2019 14. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Příkazní smlouva na výkon TDS na akci "Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická" 871 442  Kč
25. 6. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Příkazní smlouva na výkon TDS na akci "Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II - okres JH" 124 630  Kč
9. 5. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Příkazní smlouva na výkon TDS na akci "Most ev. č. 161 - 002 a 161 - 003 za celnicí" 376 431  Kč
21. 7. 2017 31. 7. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Výkon technického dozoru stavebníka stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na akci: "Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, část 4" 119 306  Kč
12. 4. 2018 25. 4. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Příkazní smlouva na výkon TDS na akci "Modernizace komunikací II. třídy (P10) A, část D - silnice II/156" 132 011  Kč
16. 4. 2019 16. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj INBEST spol. s r.o. Příkazní smlouva na výkon TDS na akci "Most ev. č. 157 - 006 Houdkův most a Most ev. č. 157 - 007 přes náhon" 338 558  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.