Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:62161521 AND...'

našli jsme 71 výsledků na výraz icoPrijemce:62161521 AND icoPlatce:44992785

Celková cena nalezených smluv 82 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
21. 6. 2017 12. 7. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Pozemky - VŘ č. 85/2017 k.ú. Pisárky 76 910  Kč
15. 2. 2018 23. 2. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Smlouva o dílo - Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec 2 859 451  Kč
18. 3. 2019 1. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Úprava plochy u OC Rubín 11 624  Kč
19. 10. 2017 19. 10. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Doplnění veřejné zeleně MČ Brno – Kohoutovice – Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída – 1. část - smlouva o dílo na dosadbu a úpravu veřejné zeleně 1 358 603  Kč
7. 2. 2018 20. 2. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Revitalizace zeleně sídliště Juliánov v Brně-Židenicích, lokalita Krásného - M. Kudeříkové 1 479 360  Kč
5. 5. 2017 16. 5. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Pozemky - k.ú. Veveří VŘ č.54/2017 82 738  Kč
1. 2. 2018 5. 2. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Dohoda o umožnění stavby - právo stavby nazvané Revitalizace Staré Ponávky - Lokalita nad sídlištěm Komárov, jíž budou dotčeny pozemky p.č. 129/1, 129/3, 129/4, 129/5, 129/21, ... v k.ú. Komárov 21 000 000  Kč
28. 6. 2018 23. 7. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace PARK KRÁLOVOPOLSKÁ – BOSÁ STEZKA 646 189  Kč
3. 8. 2016 10. 8. 2016 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky z Fondu kofinancování evropských projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna 39 196 446  Kč
29. 3. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace ORG 2617-smlouva o dílo - Brno, Hlinky - rekonstrukce vodovodu_dendrologický posudek 351 069  Kč
24. 4. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Rozšíření hřbitova v Líšni - regenerace travnatých ploch 170 478  Kč
12. 7. 2017 19. 7. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Objednávka na zajištění servisních služeb v rámci akce ENTENTE FLORALE 130 000  Kč
14. 12. 2018 14. 12. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Asanace dřevin, frézování pařezů, výsadba cibulovin - Juliánov 72 068  Kč
17. 5. 2019 22. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace ORG 2787 smlouva o dílo „Brno, Vodova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, odborný dendrologický posudek stromů uličního stromořadí 511 104  Kč
15. 2. 2018 23. 2. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Smlouva o dílo - Revitalizace parku Dvorského 2 958 309  Kč
8. 3. 2018 21. 3. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace VZMB- trvalkový záhon OC Perla 80 584  Kč
12. 1. 2018 24. 1. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Objednávka na služby 127 039  Kč
25. 1. 2017 28. 2. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Pozemky - k.ú. Starý Lískovec VŘ č. 234/2016 75 388  Kč
6. 6. 2017 23. 6. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Objednávka na výsadbu letničkového záhonu v Brně - Medlánkách 109 235  Kč
29. 3. 2018 29. 3. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Smlouva o dílo - Květinová výzdoba a údržba vybranných ploch zeleně pro rok 2018 476 669  Kč
22. 9. 2017 25. 9. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Revitalizace zeleně na Husovickém kopci k.ú. Husovice,město Brno – 2. část - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na revitalizaci zeleně na Husovickém kopci, předmětem dodatku je doplnění smlouvy o vícepráce a méněpráce 1 116 726  Kč
20. 2. 2018 28. 2. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Objednávka - Realizace informačního systému prvků ÚSES 92 565  Kč
5. 4. 2019 5. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Smlouva o dílo - květinová výzdoba oken a údržba vybraných ploch zeleně pro rok 2019 471 110  Kč
29. 4. 2019 29. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace pěstební zásahy 67 918  Kč
6. 11. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Úprava a dosadba vegetace části veřejného prostranství při ulici Vavřinecké a ulici Běly Pažoutové v Brně-Komíně 745 119  Kč
7. 9. 2016 19. 9. 2016 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace pozemek p.č. 1 a p.č. 2/1, k.ú. Zábrdovice - ošetření veškerých prostor ploch proti růstu náletovin. 91 960  Kč
10. 11. 2017 30. 11. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Kořenová clona MP 18 000  Kč
3. 9. 2018 5. 9. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Následná údržba parčíku na Staré osadě 307 134  Kč
6. 8. 2019 7. 8. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Sezonní zálivka rostlin na nově zbudovaném sportovišti Kamechy 81 668  Kč
24. 5. 2018 5. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Objednávka na služby - realizace stromové kaple 163 713  Kč
17. 10. 2016 18. 10. 2016 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Výkon technického dozoru v rámci projektu Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín 84 579  Kč
8. 3. 2018 21. 3. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace VZMB-údržba trvalek 35 562  Kč
17. 7. 2018 25. 7. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Smlouva o dílo - Ošetření vybraných památných stromů v městě Brně 140 058  Kč
4. 9. 2018 5. 9. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Výsadba cibulovin a založení parkového trávníku - plochy zeleně při dopravním uzlu Stará osada 103 944  Kč
10. 9. 2019 16. 9. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Smlouva o dílo - výsadba silniční zeleně v ul. Okružní u Billy 182 601  Kč
15. 11. 2017 15. 11. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Výsadba dřevin v plochách zeleně MČ Brno-Židenice 130 950  Kč
19. 6. 2017 12. 7. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Pozemky VŘ č. 79/2017 Bystrc-Rakovec 72 945  Kč
5. 12. 2018 4. 1. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Výsadba stromů, keřů a trvalek a následná péče - jaro 2019 117 873  Kč
17. 9. 2018 23. 10. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Sadové úpravy pod hřbitovem v MČ Brno -Komín 95 047  Kč
19. 4. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Pozemky - k.ú. Pisárky, VŘ č. 69/2018 76 910  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy