Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 8 výsledků na výraz icoPrijemce:62526791 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 3 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 7. 2018 3. 8. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Úplný biologický průzkum na akci "Přeložka silnice II/173 - obchvat Blatná" 99 825  Kč
8. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. biologické posouzení v rámci projektu regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách JčK - etapa Sudoměř 113 256  Kč
15. 1. 2018 5. 2. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Zpracování kompletního biologického průzkumu na akci "Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 - Slapy" 100 672  Kč
6. 11. 2018 8. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji - II.etapa, č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0004921 - technický dozor investora v rámci realizace projektu 1 560 900  Kč
24. 5. 2017 7. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Smlouva o dílo na zpracování vyhodonocení vlivů 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí 301 290  Kč
29. 12. 2017 23. 1. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Smlouva o dílo na zpracování "Hodnocení vlivů Územní energetické koncepce Jihočeského kraje na životní prostředí" 1 040 358  Kč
24. 5. 2017 7. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Smlouva o dílo na zpracování vyhodnocení vlivů 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí 119 790  Kč
28. 11. 2018 29. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. dodatek č.1 ke smlouve Hodnocení vlivů Územně energetické koncepce JčK na životní prostředí. Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.