Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:62526791 AND...'

našli jsme 11 výsledků na výraz icoPrijemce:62526791 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 5 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
15. 1. 2018 5. 2. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Zpracování kompletního biologického průzkumu na akci "Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 - Slapy" 100 672  Kč
19. 7. 2018 3. 8. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Úplný biologický průzkum na akci "Přeložka silnice II/173 - obchvat Blatná" 99 825  Kč
23. 8. 2019 3. 9. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Smlouva o dílo na zpracování "Hodnocení vlivů Územní energetické koncepce Jihočeského kraje na životní prostředí" Neuvedena
10. 12. 2019 16. 12. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Dodatek č. 3 SoD s EIA Servisem na hodnocení vlivů ÚEK JčK 1 040 358  Kč
29. 12. 2017 23. 1. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Smlouva o dílo na zpracování "Hodnocení vlivů Územní energetické koncepce Jihočeského kraje na životní prostředí" 1 040 358  Kč
14. 11. 2019 20. 11. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Projekt "Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina" reg.č.: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0009169 - ekologicko - biologický dozor 435 600  Kč
8. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. biologické posouzení v rámci projektu regenerace hrázových porostů na vybraných rybničních soustavách JčK - etapa Sudoměř 113 256  Kč
24. 5. 2017 7. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Smlouva o dílo na zpracování vyhodnocení vlivů 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí 119 790  Kč
6. 11. 2018 8. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji - II.etapa, č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0004921 - technický dozor investora v rámci realizace projektu 1 560 900  Kč
24. 5. 2017 7. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. Smlouva o dílo na zpracování vyhodonocení vlivů 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí 301 290  Kč
28. 11. 2018 29. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EIA SERVIS s.r.o. dodatek č.1 ke smlouve Hodnocení vlivů Územně energetické koncepce JčK na životní prostředí. Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 365 lidí darovalo 998 155 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy