Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 27 výsledků na výraz icoPrijemce:70888337 AND icoPlatce:44992785

Celková cena nalezených smluv 259 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
16. 4. 2018 17. 4. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj NEM OM 8 21 18 Smlouva o právu provést stavbu - silnice II/602 - Jihlavská, v k.ú. Bohunice Neuvedena
30. 5. 2014 29. 3. 2017 Detail smlouvy Městská část Brno-sever Jihomoravský kraj NEM - nájem nebyt.prostor a garážového stání Cejl 73 43 852  Kč
1. 11. 2016 17. 3. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Smlouva o smlouvě budouí o zřízení věcného břemene Neuvedena
26. 10. 2018 30. 10. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj NEM OM 3 05 18 Směnná smlouva a smlouva o zřízení služebností - pozemky v k.ú. Trnitá, Jundrov, Židenice, Bystrc a Štýřice 50 972 460  Kč
19. 11. 2018 26. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace - Jihomoravský kraj - Nový koncertní sál Konzervatoře Brno 15 125 000  Kč
22. 9. 2016 17. 2. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Smlouva o poskytnutí dotace na DA pro SDH 300 000  Kč
31. 5. 2018 23. 7. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Smlouva o partnerství Neuvedena
24. 10. 2018 16. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno
  1. Jihomoravský kraj
  2. Město Šlapanice
+1 dodavatel
Rámcová dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "III/15286 Brno - Slatina, obchvat" 79 823 700  Kč
22. 6. 2018 22. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj MVV - Smlouva o převodu podílů v obchodní společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o. 4 789 412  Kč
18. 4. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 5418071926 - Právo vedení kabelů v pozemku p.č. 1526/41 v k.ú. Komín 1 210  Kč
16. 3. 2018 20. 3. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj NEM OM 8 91 17 Smlouva o budoucí smlouvě darovací - stavby v k. ú. Kníničky Neuvedena
19. 9. 2018 20. 9. 2018 Detail smlouvy Městská policie Brno (Statutární město Brno) Jihomoravský kraj Objednávka č. 82 18 00079 - pokutové bloky 130 000  Kč
29. 6. 2017 4. 7. 2017 Detail smlouvy Městská policie Brno (Statutární město Brno) Jihomoravský kraj Nákup příkazových bloků 110 000  Kč
8. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Rámcová dohoda o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci staveb "II/384 Brno, hrad Veveří - Bystrc" ( stavba Kraje) a "Cyklostezka Svratecká"(stavba Města) Neuvedena
24. 3. 2017 4. 4. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj ORG 2708 Smlouva o právu provést stavbu Neuvedena
29. 6. 2017 1. 9. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Nákup příkazových bloků na pokuty 60 000  Kč
18. 4. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 5418071925 - Právo vedení kabelů v pozemku p.č. 2300/99 v k.ú. Pisárky 545  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Dohoda o umožnění stavby - Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova - Marie Hubnerové - parkoviště Neuvedena
29. 3. 2017 24. 5. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Směnná smlouva Neuvedena
31. 8. 2017 5. 9. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj NEM - SbSVB OM 7 394 17 Neuvedena
9. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Rámcová dohoda o spolupeáci při přípravě a realizaci stavby "III/37915 Brno most ev.č. 37915-2 Studená - Merhautova" Neuvedena
22. 5. 2018 22. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj NEM OM 7 204 18 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - pozemky v k.ú. Dvorka, obc Brno Neuvedena
30. 8. 2016 17. 7. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Rámcová dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci investice "Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa" 107 108 000  Kč
1. 1. 2018 4. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Černovice 300 000  Kč
23. 11. 2018 23. 11. 2018 Detail smlouvy Městská policie Brno (Statutární město Brno) Jihomoravský kraj Navýšení objednávky č. 821800079 na pokutové bloky o Kč 2000,-- 2 000  Kč
22. 5. 2018 23. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj NEM OM 7 70 18 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - pozemek p. č. 917/5 v k. ú. Trnitá Neuvedena
28. 3. 2017 29. 3. 2017 Detail smlouvy Městská část Brno-sever Jihomoravský kraj NEM - nájem nebyt.prostor a garážového stání Cejl 73: dod.č.1 - umístění venkovních jednotek klimatizace ve vlastnictví nájemce na části střechy budovy pronajímatele 50 520  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.