Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPrijemce:70888337 AND...'

našli jsme 34 výsledků na výraz icoPrijemce:70888337 AND icoPlatce:44992785

Celková cena nalezených smluv 303 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Maximální hodnota
smlouvy s DPH
9. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Rámcová dohoda o spolupeáci při přípravě a realizaci stavby "III/37915 Brno most ev.č. 37915-2 Studená - Merhautova"
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
22. 9. 2016 17. 2. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Smlouva o poskytnutí dotace na DA pro SDH
Obor smlouvy: Motorová vozidla pro přepravu více než 10 lidí
300 000  Kč
29. 6. 2017 4. 7. 2017 Detail smlouvy Městská policie Brno (Statutární město Brno) Jihomoravský kraj Nákup příkazových bloků 110 000  Kč
16. 4. 2018 17. 4. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj NEM OM 8 21 18 Smlouva o právu provést stavbu - silnice II/602 - Jihlavská, v k.ú. Bohunice
Obor smlouvy: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby / Stavebnictví
Neuvedena
29. 3. 2017 24. 5. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Směnná smlouva
Obor smlouvy: Stavebnictví
Neuvedena
22. 6. 2018 22. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj MVV - Smlouva o převodu podílů v obchodní společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o.
Obor smlouvy: Realitní služby
4 789 412  Kč
19. 9. 2018 20. 9. 2018 Detail smlouvy Městská policie Brno (Statutární město Brno) Jihomoravský kraj Objednávka č. 82 18 00079 - pokutové bloky
Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / IT
130 000  Kč
1. 10. 2019 1. 10. 2019 Detail smlouvy Městská policie Brno (Statutární město Brno) Jihomoravský kraj obj. 9821900780 - příkazové bloky 77 000  Kč
1. 11. 2019 21. 11. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Rámcová dohoda - úprava činnosti jednotlivých stran při přípravě a realizaci stavby II/384 Brno - Bystrc MUK Kamenolom
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
24. 3. 2017 4. 4. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj ORG 2708 Smlouva o právu provést stavbu
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
28. 3. 2017 29. 3. 2017 Detail smlouvy Městská část Brno-sever Jihomoravský kraj NEM - nájem nebyt.prostor a garážového stání Cejl 73: dod.č.1 - umístění venkovních jednotek klimatizace ve vlastnictví nájemce na části střechy budovy
Obor smlouvy: Stavebnictví
50 520  Kč
31. 5. 2018 23. 7. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Smlouva o partnerství
Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Nábor zaměstnanců
Neuvedena
1. 11. 2019 21. 11. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Rámcová dohoda o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci staveb - III/37915 Brno, Lesná - Vranov, úsek 1 a výstavba - stezky pro pěší a cyklisty Lesná -
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
8. 11. 2019 11. 11. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno
  1. Jihomoravský kraj
  2. CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
Společná prezentace SMB a JMK na EXPO 2020 v Dubaji - Ideový koncept návrh expozice, prováděcí dokumentace a autorský dozor
Obor smlouvy: Stavebnictví / Knihovny, archivy, muzea a jiné
422 290  Kč
1. 1. 2018 4. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Černovice
Obor smlouvy: Motorová vozidla pro přepravu více než 10 lidí
300 000  Kč
22. 10. 2019 22. 10. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace - Areál sportovních nadějí
Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky
25 000 000  Kč
24. 10. 2018 16. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno
  1. Jihomoravský kraj
  2. Město Šlapanice
+1 dodavatel
Rámcová dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "III/15286 Brno - Slatina, obchvat"
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
79 823 700  Kč
18. 4. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 5418071925 - Právo vedení kabelů v pozemku p.č. 2300/99 v k.ú. Pisárky
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
545  Kč
16. 3. 2018 20. 3. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj NEM OM 8 91 17 Smlouva o budoucí smlouvě darovací - stavby v k. ú. Kníničky
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
30. 5. 2014 29. 3. 2017 Detail smlouvy Městská část Brno-sever Jihomoravský kraj NEM - nájem nebyt.prostor a garážového stání Cejl 73
Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
43 852  Kč
1. 11. 2016 17. 3. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Smlouva o smlouvě budouí o zřízení věcného břemene
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
18. 4. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 5418071926 - Právo vedení kabelů v pozemku p.č. 1526/41 v k.ú. Komín
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
1 210  Kč
8. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Rámcová dohoda o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci staveb "II/384 Brno, hrad Veveří - Bystrc" ( stavba Kraje) a "Cyklostezka
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
19. 11. 2018 26. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace - Jihomoravský kraj - Nový koncertní sál Konzervatoře Brno
Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky
15 125 000  Kč
26. 10. 2018 30. 10. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj NEM OM 3 05 18 Směnná smlouva a smlouva o zřízení služebností - pozemky v k.ú. Trnitá, Jundrov, Židenice, Bystrc a Štýřice
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
50 972 460  Kč
12. 12. 2019 13. 12. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému kraji na spolufinancování VIDA!science centra v odbobí od 1.12.2019 do 31.12.2020 - rozpočtové opatření
Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby
18 416 000  Kč
22. 5. 2018 23. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj NEM OM 7 70 18 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - pozemek p. č. 917/5 v k. ú. Trnitá
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Dohoda o umožnění stavby - Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova - Marie Hubnerové - parkoviště
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
23. 11. 2018 23. 11. 2018 Detail smlouvy Městská policie Brno (Statutární město Brno) Jihomoravský kraj Navýšení objednávky č. 821800079 na pokutové bloky o Kč 2000,--
Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / IT
2 000  Kč
30. 8. 2016 17. 7. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Rámcová dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci investice "Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa"
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
107 108 000  Kč
22. 5. 2018 22. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj NEM OM 7 204 18 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - pozemky v k.ú. Dvorka, obc Brno
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
29. 6. 2017 1. 9. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Nákup příkazových bloků na pokuty
Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie
60 000  Kč
31. 8. 2017 5. 9. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj NEM - SbSVB OM 7 394 17
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
17. 1. 2020 29. 1. 2020 Detail smlouvy Statutární město Brno Jihomoravský kraj Dodatek č. 1 k rámcové dohodě o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci staveb "II/384 Brno, hrad Veveří - Bystrc" ( stavba Kraje) a
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 046 073 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy